130 “hackers” zetten zich in voor de gezondheidszorg

Pfizer organiseerde de eerste ‘Patient Hackathon’ om het zorgtraject voor patiënten te optimaliseren

Op 18 & 19 februari organiseerde Pfizer, in samenwerking met patiëntenplatform Esperity en Hack Belgium, de allereerste ‘Patient Hackathon’. Dit tweedaags evenement kende slechts één doel: het verbeteren van het gezondheidszorgtraject voor patiënten. De vijf uitdagingen die tijdens de hackathon werden aangepakt, werden gedefinieerd door patiënten zelf. Dit, in combinatie met het feit dat een groot deel van de 130 deelnemers zélf patiënten waren, maakt deze hackathon uniek in België.

Het zorgtraject dat patiënten doorlopen is niet altijd eenvoudig en kent jammer genoeg nog veel obstakels. Pfizer, patiëntenplatform Esperity en Hack Belgium lanceerden dan ook een oproep aan Belgische patiënten en zorgverleners om hun ideeën voor een betere gezondheidszorg te delen, want niemand is beter geplaatst dan zij om de dagelijkse problemen en uitdagingen binnen de zorgsector te definiëren. Deze ideeën werden online verzameld en na analyse herleid tot 5 grote uitdagingen die moeten worden aangepakt:

  1. Screening & diagnose: hoe kunnen we pijn verzachten, patiënten empoweren en de juistheid en snelheid opkrikken waarmee een diagnose wordt gesteld?
  2. Zelfbeheer van de ziekte: hoe kunnen we patiënten helpen hun ziekte beter te beheren, met minder last en meer ondersteuning?
  3. Opvolging en toezicht: hoe kunnen we de interdisciplinaire zorg en opvolging van patiënten met een chronische ziekte verbeteren?
  4. Patiënten op het werk: hoe kunnen we de ervaring van de patiënt in de werkcontext verbeteren?
  5. Communicatie: hoe kunnen we de communicatie tussen patiënten en medische professionals verbeteren?

Van patiënten, voor patiënten

Om oplossingen te zoeken voor deze uitdagingen zette Pfizer met veel plezier mee haar schouders onder de organisatie van een ‘Patient Hackathon’. Tijdens een hackathon evenement komen vrijwilligers samen om binnen een korte tijdspanne oplossingen te zoeken voor vooraf vastgelegde problemen en uitdagingen. Het doel van een hackathon is om dankzij intensieve samenwerking in een multi-gedisciplineerd team een nieuwe innovatie of een “prototype” van een product of service te bekomen. Tijdens een voorgaande hackathon die Pfizer in 2016 organiseerde droeg één van de teams bijvoorbeeld bij aan de ontwikkeling van de applicatie “MOMALA”, waarbij de smartphone dienst doet als microscoop en zo toelaat om malaria in een vroeg stadium vast te stellen.

 De hackathon die dit jaar georganiseerd werd is een primeur in België, door het feit dat patiënten niet alleen de problemen aanreikten maar zelf ook meezochten naar de oplossingen.

“Patiënten betrekken als partners in het verbeteren van het zorgtraject, en niet enkel als subjecten, is cruciaal”, vertelt Sandrine Lavallé die zelf patiënte is en deelnam aan de hackathon. “Het is door onze krachten te bundelen dat we tot betere oplossingen kunnen komen en net daarom is een initiatief zoals dit bijzonder motiverend”, een mening die ook door Brecht Gunst van Stichting tegen Kanker gedeeld wordt: “Patiënten zijn het best geplaatst om hun behoeften te identificeren. Deze Patient Hackathon is een unieke opportuniteit om « out of the box » na te denken en creatief op zoek te gaan naar concrete verbeteringen.”

Veelbelovende prototypes en concepten

Aan creativiteit was er geen gebrek! 130 patiënten, ondernemers en medische professionals staken twee dagen lang de hoofden bij elkaar om onze gezondheidszorg te “hacken”. De krijtlijnen van vernieuwende projecten en oplossingen werden uitgetekend, met de doelstelling het leven van patiënten aangenamer te maken. Dit bijvoorbeeld door in te zetten op de ontwikkeling van apps die de patiënt stap voor stap begeleiden in hun ziekteproces: gaande van ondersteuning tijdens de diagnose tot begeleiding bij hun medicatie of de meting van hun pijnniveau. Dit alles op een gebruiksvriendelijke & behapbare manier voor een vaak gedesoriënteerde patiënt.

 Sommige "hackers" hanteerden dan weer een andere insteek en focusten op een positievere dynamiek en omgeving voor patiënten. Zo willen ze chronisch zieke patiënten de kans geven om in contact te treden met medepatiënten die dezelfde interesses delen. Anderen willen het inlevingsvermogen van zorgverleners verbeteren door hen op een speelse manier te stimuleren, of door medische studenten ​ meer met patiënten in contact te brengen in hun leerproces. Ook de opkomst van virtual reality gaf inspiratie, bijvoorbeeld om een snellere diagnose mogelijk te maken. Dit is nog maar een greep uit de vele concepten - soms al vertaald naar prototypes - die tijdens de hackathon naar boven kwamen en die Pfizer zal ondersteunen door haar expertise ter beschikking te stellen en de verschillende spelers in het ecosysteem van de gezondheidszorg met elkaar te verbinden.

 “Bij Pfizer zetten we ons elke dag in om doorbraken te creëren die het leven van patiënten veranderen, dat is onze drijfveer. Om dit te kunnen blijven verwezenlijken is het cruciaal dat er niet alleen naar deze patiënten wordt geluisterd, maar dat zij ons begeleiden bij onze inspanningen om te innoveren in de gezondheidszorg. Dat past perfect binnen het DNA van Pfizer”, aldus Karel Van De Sompel, Country Manager van Pfizer Belgium.

Marie-Lise Verschelden

Communication Manager Pfizer Belgium

 

Over Pfizer België

Over Pfizer in België

Bij Pfizer wenden we wetenschap en onze wereldwijde middelen aan om de mensen behandelingen te kunnen bieden die hun leven verlengen en beduidend verbeteren. We streven ernaar om de norm te bepalen wat kwaliteit, veiligheid en toegevoegde waarde betreft bij het ontdekken, ontwikkelen en produceren van gezondheidsproducten, inclusief innovatieve geneesmiddelen en vaccins. Al meer dan 170 jaar willen we het verschil maken voor iedereen die op ons rekent.

Onder meer dankzij de expertise van het personeel en het academisch onderzoek van hoog niveau blijft Pfizer jaar na jaar investeren in België. Pfizer telt meer dan 4.000 werknemers in België. Pfizer heeft vier vestigingen in België waarmee het zijn Belgische en internationale activiteiten ondersteunt: in Anderlecht, waar de Pfizer Clinical Research Unit zich bevindt, in Elsene, het Belgische hoofdkwartier, in Puurs, één van de grootste productie- en verpakkingssites van Pfizer, en in Zaventem, met het internationaal Logistics Center.

 Meer informatie kan u vinden u op www.pfizer.comwww.pfizer.be en op Facebook en Twitter.


Disclaimer

De informatie in de nieuwsberichten in deze newsroom is correct en exact op de datum waarop het bericht gepubliceerd is. Pfizer behoudt zich het recht om nieuwsberichten aan te passen indien het dat nodig acht, maar verbindt zich er niet toe. Indien u de meest recente informatie wenst van Pfizer, vragen wij u contact op te nemen met onze communicatiedienst.

Contact