Antimicrobiële resistentie: een sensibiliseringscampagne in het belang van de volksgezondheid

In deze wereldweek van de antimicrobiële resistentie komen we terug op dit onderwerp dat een uitdaging is geworden voor de volksgezondheid. Wetenschappers luiden immers de alarmbel : antibiotica resistentie is een belangrijk zorgpunt geworden (1). Maar wat is het precies en hoe kunnen we het verhelpen?

Antibiotica zijn geneesmiddelen die bacteriële infecties behandelen en voorkomen. Een belangrijke doorbraak in de 20ste eeuw die een revolutie in de geneeskunde teweegbracht. Bijna 100 jaar later is dit krachtige therapeutische wapen helaas het slachtoffer van zijn eigen succes en ziet het zijn doeltreffendheid schrikbarend afnemen.

Dit heeft te maken met een jarenlang massaal en soms ongeschikt gebruik bij mensen, maar ook bij fokdieren, met als gevolg het ontstaan van resistente stammen. Dit staat bekend als antimicrobiële resistentie (AMR) of antibioticaresistentie.

Het resultaat: ernstige infecties (zoals onder andere longontsteking, tuberculose, septikemie) worden steeds moeilijker te behandelen, terwijl kleine infecties (zoals het gevolg van verwondingen) weer dodelijk zouden kunnen worden.

Jaarlijks sterven er wereldwijd 700.000 mensen als gevolg van antimicrobiële resistentie. Naar schatting kan dit aantal tegen 2050 oplopen tot 10 miljoen.

Antimicrobiële resistentie: een cascade-effect

Antimicrobiële resistentie heeft gevolgen voor veel aspecten van de moderne geneeskunde. Zonder doeltreffende antibiotica om infecties te voorkomen en te genezen, wordt alles gevaarlijker: orgaantransplantaties, chemotherapie, maar ook meer alledaagse chirurgische ingrepen[2].

Resistentie tegen antibiotica en antimicrobiële middelen betekent ook duurdere geneesmiddelen, langere ziekenhuisverblijven en frequentere ziekenhuisopnamen[3].

Een somber beeld, maar we kunnen het tij nog keren. ​ Hoe? Door individuele en collectieve monitoring van de resistentie te activeren.

Monitoring van de resistentie: een collectieve strijd

Om de verspreiding van antibioticaresistentie te bestrijden, moeten we onze krachten bundelen. Dat impliceert een gezamenlijke inzet van de medische wereld, de overheid en de farmaceutische industrie.

Als belangrijke speler in de ontwikkeling en productie van anti-infectieuze geneesmiddelen en vaccins, ondersteunt Pfizer een jaarlijkse bewustmakingscampagne ter gelegenheid van de World Antimicrobial Resistance Week. Afgelopen juli hebben we ook onze bijdrage van $100 miljoen geschonken aan een een industrieel fonds bestaande uit een twintigtal biofarmaceutische bedrijven ​ gewijd aan antimicrobiële resistentie (het AMR Action Fund) [4].

Onze doelstellingen?

  1. ervoor zorgen dat antibiotica correct gebruikt worden
  2. het resistentiefenomeen monitoren om het beter te kunnen bestrijden
  3. een verantwoorde geneesmiddelenproductie bevorderen
  4. nieuwe vervangende anti-infectieuze behandelingen creëren
  5. de vaccins diversifiëren om het stroomopwaarts gebruik van antibiotica te beperken

Wat kan ik als individu doen?

Zelfs op ‘kleine’ individuele schaal[5] kunnen we helpen om antimicrobiële en antibioticaresistentie te bestrijden.

  • Neem alleen antibiotica in als dat nodig is en volgens ​ het medisch voorschrift dat u strikt volgt.
  • Voorkom infecties zodat u ze niet te hoeft te behandelen: neem een goede hygiëne aan en laat u regelmatig vaccineren.
  • Wees ​ bewust van het belang van antibioticaresistentie als uitdaging voor de gezondheid en praat erover.

 

Antibioticaresistentie: waar of niet waar ?

De collectieve strijd tegen antibioticaresistentie begint met de juiste informatie. Hier zijn enkele ideeën die ten onrechte worden verspreid.

1. Antibiotica genezen alles!

Niet waar: ze zijn nutteloos tegen virussen zoals verkoudheid of griep.

2. Ons lichaam wordt resistent tegen antibiotica

Niet waar: het is de kiem die resistent wordt, niet ons lichaam. Daardoor worden sommige antibiotica ondoeltreffend, zelfs voor degenen die ze nooit gebruiken.

3. Ik kan stoppen met mijn antibioticum in te nemen zodra ik me beter voel

Niet waar: het naleven van de dosering en de duur van de behandeling draagt bij tot het verminderen van het risico op antibioticaresistentie (en tot een betere behandeling).

4. Antibioticaresistentie komt alleen voor in enkele landen

Niet waar: de samenleving ​ globaliseert, antimicrobiële resistentie ook.

5. Ik kan antibiotica innemen die voor iemand anders voorgeschreven zijnNiet waar: een antibioticum dat goed is voor u, is daarom nog niet goed voor uw buur en omgekeerd

 

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ *******************

Good to know ...

Pfizer was het eerste bedrijf dat tijdens de tweede wereldoorlog massaal penicilline produceerde[6]. Deze nieuwe behandeling voor bacteriële infecties werd gebruikt om de geallieerde krachten te behandelen. Na de landing in Normandië stapte de wereld het tijdperk van de moderne farmaceutica binnen.

 

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ *******************

 

Referenties:

[1]https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/antibiotic-resistance

[2] https://www.oecd.org/health/health-systems/Stemming-the-Superbug-Tide-R%C3%A9sum%C3%A9-Fran%C3%A7ais.pdf

[3]https://cordis.europa.eu/article/id/400927-new-weapons-to-combat-antibiotic-resistance/fr

[4]https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-pledges-100-million-new-industry-fund-help-fight

[5]http://www.afsca.be/productionanimale/antibioresistance/

[6]https://www.pfizer.fr/a-propos-de-pfizer/pfizer-dans-le-monde/histoire-de-pfizer

 

Marie-Lise Verschelden

Communication Manager Pfizer Belgium

 

Over Pfizer België

Over Pfizer in België

Bij Pfizer wenden we wetenschap en onze wereldwijde middelen aan om de mensen behandelingen te kunnen bieden die hun leven verlengen en beduidend verbeteren. We streven ernaar om de norm te bepalen wat kwaliteit, veiligheid en toegevoegde waarde betreft bij het ontdekken, ontwikkelen en produceren van gezondheidsproducten, inclusief innovatieve geneesmiddelen en vaccins. Al meer dan 170 jaar willen we het verschil maken voor iedereen die op ons rekent.

Onder meer dankzij de expertise van het personeel en het academisch onderzoek van hoog niveau blijft Pfizer jaar na jaar investeren in België. Pfizer telt meer dan 4.000 werknemers in België. Pfizer heeft vier vestigingen in België waarmee het zijn Belgische en internationale activiteiten ondersteunt: in Anderlecht, waar de Pfizer Clinical Research Unit zich bevindt, in Elsene, het Belgische hoofdkwartier, in Puurs, één van de grootste productie- en verpakkingssites van Pfizer, en in Zaventem, met het internationaal Logistics Center.

 Meer informatie kan u vinden u op www.pfizer.comwww.pfizer.be en op Facebook en Twitter.


Disclaimer

De informatie in de nieuwsberichten in deze newsroom is correct en exact op de datum waarop het bericht gepubliceerd is. Pfizer behoudt zich het recht om nieuwsberichten aan te passen indien het dat nodig acht, maar verbindt zich er niet toe. Indien u de meest recente informatie wenst van Pfizer, vragen wij u contact op te nemen met onze communicatiedienst.

Contact