ENGIE versnelt transitie naar netto-nul uitstoot van energie-intensieve bedrijven in België met een reeks Corporate Power Purchase Agreements

ENGIE heeft 'Corporate Power Purchase Agreements' ondertekend met vijf belangrijke spelers in het Belgische economische landschap, waaronder Pfizer.

Vijf jaar lang, van december 2023 tot december 2028 zal ENGIE een deel van de energie die door het offshore windmolenpark C-Power wordt geproduceerd, beheren en verdelen naar elk van de vijf ondernemingen.

Agristo, Aluminium Duffel, Pfizer Puurs, Proximus en Umicore hebben ingetekend op een totaal van 70 MW offshore windcapaciteit, die het equivalent levert van het jaarlijkse verbruik van bijna 65 000 gezinnen (ongeveer 161 000 MWh per jaar). Dit helpt hen om de koolstofvoetafdruk van hun activiteiten in België te beperken en maakt het mogelijk om een totaal van 90 000 ton CO₂ per jaar te vermijden.

Verwacht wordt dat er in de komende maanden nog meer overeenkomsten zullen volgen.

Het C-Power windpark was het eerste farshore windpark in de Belgische Noordzee en is volledig operationeel sinds 2013. Het bevindt zich op de Thorntonbank, een zandbank op ongeveer 30 kilometer van de Belgische kust, en bestaat uit twee zones met samen 54 windturbines voor een totale capaciteit van 325 MW. 

De elektriciteitsproductie van de noordoostelijke zone van het C-Power windpark (24 windturbines) zal door ENGIE worden beheerd en aangeboden aan energie-intensieve industrieën als een kortetermijnoplossing om hen te helpen de koolstofvoetafdruk van hun activiteiten te beperken. Terwijl deze Corporate Power Purchase Agreements (PPA’s) al goed ingeburgerd zijn bij bedrijven in het buitenland, kiezen nu ook ​ steeds meer Belgische bedrijven voor deze optie. De vijf PPA’s die inmiddels zijn afgesloten, zullen dus wellicht gevolgd worden door andere overeenkomsten van dit type in de nabije toekomst.

Thierry Saegeman, CEO van ENGIE Belgium:

"Dankzij een gediversifieerde en groeiende portefeuille kan ENGIE zijn professionele klanten voorzien van lokale, hernieuwbare energie en zo de decarbonisatie van hun industriële activiteiten versnellen. Tegen 2030 willen we al onze klanten wereldwijd helpen om jaarlijks 45 miljoen ton CO₂-uitstoot te vermijden. Groene PPA's met grote industriële spelers leveren een belangrijke bijdrage aan dit doel en tonen ons vermogen om hen te begeleiden in hun eigen traject naar netto-nul koolstofuitstoot." 

Peter Vos, Energy Manager van Agristo :

"Agristo heeft een sterke focus op groei en we willen dat dit een duurzame groei is. We streven naar 50% hernieuwbare energie en 50% reductie van onze energiegerelateerde uitstoot, twee uitdagende doelen voor een energie-intensieve organisatie als Agristo. PPA's zijn een logische volgende stap naast de lopende investeringen in eigen hernieuwbare energie. Samenwerkingen doorheen de hele keten zijn onmisbaar om de transitie naar een duurzame economie vorm te geven. Met deze PPA kunnen we de strijd tegen 1.5°C opwarming van de aarde versnellen en onze goudgele friet nog groener maken."

Hans Andries, Senior Manager Energy & Risk van Aluminium Duffel:

"Ons bedrijf speelt een cruciale rol als producent van gewalste aluminiumproducten die worden gebruikt in verschillende industrieën, waaronder de auto-industrie en de bouw. De hernieuwbare elektriciteit zal worden gebruikt voor onze giet-, wals- en afwerkingsinstallaties en voor de elektrisch verwarmde ovens. Deze overeenkomst markeert een belangrijke stap voorwaarts in ons streven naar hernieuwbare energie en onze voortdurende inspanningen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen."

Luc Van Steenwinkel, Site Lead Pfizer Puurs en Vice President Pfizer Biotech Operations:

“Als één van de grootste productie- en verpakkingssites in de farmasector in Europa, willen we een voortrekker zijn op vlak van een duurzaam productieproces en hernieuwbare energie. Die ambitie is niet nieuw: onze doelstelling om tegen 2030 CO₂-neutraal en tegen 2040 net zero te opereren, krijgt met deze PPA absoluut een extra boost.”

Catherine Bals, Sustainability Lead bij Proximus:

“Bij Proximus zijn we ons bewust van de impact die we hebben op onze omgeving en daarom hebben we onszelf een ambitieuze Net Zero-doelstelling opgelegd tegen 2040. Om dezelfde reden houden we ons elektriciteitsverbruik nauwlettend in het oog en streven we continu naar meer efficiëntie, maar net zo goed hechten we belang aan hoe we ons bevoorraden. ​ Nadat we al in 2019 overgeschakeld zijn op 100% hernieuwbare stroom voor onze eigen activiteiten, is het ons doel in de komende jaren om meer lokale elektriciteitsbronnen aan te boren via investeringen in PPA’s en partnerships op lange termijn met Belgische wind- en zonneparken. De vandaag gepresenteerde overeenkomst is een belangrijk middel om deze ambitie te verwezenlijken en is goed voor 20% van onze energiebehoefte in de komende vijf jaar.”

Géraldine Nolens, Executive Vice President ESG en General Counsel van Umicore:

"Umicore zet zich in voor zijn Klimaatactieplan, dat onder meer inhoudt dat we tegen 2035 een netto-nul broeikasgasemissie willen bereiken voor scope 1 en 2 en tegen 2025 enkel hernieuwbare elektriciteitsbronnen in Europa gebruiken voor onze productie. Het gebruik van hernieuwbare bronnen zoals wind- en zonne-energie en het afsluiten van stroomafnameovereenkomsten, waaronder diegene de we hebben ondertekend met onze partner ENGIE, zijn essentieel voor het behalen van onze ambitieuze doelstellingen." ​ 

 

 

Over Pfizer België

Over Pfizer in België

Bij Pfizer wenden we wetenschap en onze wereldwijde middelen aan om de mensen behandelingen te kunnen bieden die hun leven verlengen en beduidend verbeteren. We streven ernaar om de norm te bepalen wat kwaliteit, veiligheid en toegevoegde waarde betreft bij het ontdekken, ontwikkelen en produceren van gezondheidsproducten, inclusief innovatieve geneesmiddelen en vaccins. Al meer dan 170 jaar willen we het verschil maken voor iedereen die op ons rekent.

Onder meer dankzij de expertise van het personeel en het academisch onderzoek van hoog niveau blijft Pfizer jaar na jaar investeren in België. Pfizer telt meer dan 4.000 werknemers in België. Pfizer heeft vier vestigingen in België waarmee het zijn Belgische en internationale activiteiten ondersteunt: in Anderlecht, waar de Pfizer Clinical Research Unit zich bevindt, in Elsene, het Belgische hoofdkwartier, in Puurs, één van de grootste productie- en verpakkingssites van Pfizer, en in Zaventem, met het internationaal Logistics Center.

 Meer informatie kan u vinden u op www.pfizer.comwww.pfizer.be en op Facebook en Twitter.


Disclaimer

De informatie in de nieuwsberichten in deze newsroom is correct en exact op de datum waarop het bericht gepubliceerd is. Pfizer behoudt zich het recht om nieuwsberichten aan te passen indien het dat nodig acht, maar verbindt zich er niet toe. Indien u de meest recente informatie wenst van Pfizer, vragen wij u contact op te nemen met onze communicatiedienst.

Contact