Om voor 1,2 miljard mensen in 45 lage-inkomenslanden de gezondheidsgelijkheid te verbeteren introduceert Pfizer 'Een Akkoord voor een Gezondere Wereld'

  • Pfizer zal al zijn huidige en toekomstige gepatenteerde geneesmiddelen en vaccins die beschikbaar zijn in de VS of de EU op non-profitbasis leveren aan 45 lage-inkomenslanden.
  • Rwanda, Ghana, Malawi, Senegal en Oeganda zijn de eerste vijf landen die toe zullen treden tot het akkoord. Gezondheidsfunctionarissen in deze landen zullen helpen bij het identificeren en oplossen van obstakels naast de leveringen om het akkoord in alle 45 lage-inkomenslanden te implementeren.
  • Pfizer roept wereldwijde gezondheidsleiders en -organisaties op om zich bij het akkoord aan te sluiten en om hun expertise en middelen in te brengen om de kloof in gezondheidsgelijkheid te dichten en om een gezondere wereld voor 1,2 miljard mensen te helpen creëren.

DAVOS, Zwitserland, 25 mei 2022Pfizer Inc. (NYSE: PFE) introduceerde vandaag 'An Accord for a Healthier World'/Een Akkoord voor een Gezondere Wereld'. Dit baanbrekende initiatief heeft tot doel alle gepatenteerde, hoogwaardige geneesmiddelen en vaccins van Pfizer die beschikbaar zijn in de VS of de Europese Unie zonder winstoogmerk te leveren aan 1,2 miljard mensen in 45 lage-inkomenslanden. Het akkoord beoogt de gezondheidsongelijkheid tussen veel landen met een lager inkomen en de rest van de wereld aanzienlijk te verminderen.

"Zoals we hebben geleerd bij de wereldwijde uitrol van COVID-19-vaccins, is levering slechts de eerste stap om patiënten te helpen. We zullen nauw samenwerken met wereldwijde gezondheidsleiders om verbeteringen aan te brengen in diagnose, onderwijs, infrastructuur, opslag en meer. Alleen als alle obstakels zijn overwonnen, kunnen we een einde maken aan de ongelijkheden in de gezondheidszorg en aan alle patiënten leveren", aldus Pfizer-voorzitter en Chief Executive Officer Albert Bourla.

De ‘akkoordlanden’ omvatten alle 27 lage-inkomenslanden en 18 landen met lagere middeninkomens die de afgelopen tien jaar zijn overgestapt van lage naar lagere middeninkomensclassificatie. Pfizer zal samenwerken met gezondheidsfunctionarissen in Rwanda, Ghana, Malawi, Senegal en Oeganda om vroege inzichten en kansen te identificeren om ervoor te zorgen dat alle medicijnen en vaccins mensen in nood kunnen bereiken. Dit omvat expertise ter ondersteuning van diagnose, professionele opleiding en training in de gezondheidszorg, samen met supply-chain-management en andere infrastructuurverbeteringen. De lessen uit deze vijf landen zullen worden toegepast om de uitrol voor de overige veertig landen te ondersteunen.

Pfizer zal ook samenwerken met de Akkoord-deelnemers om snelle en efficiënte regelgevingstrajecten en inkoopprocessen te identificeren om de langere tijd te verkorten die nodig kan zijn om nieuwe geneesmiddelen en vaccins beschikbaar te maken in deze landen.

In het kader van het Akkoord heeft Pfizer zich ertoe verbonden 23 geneesmiddelen en vaccins te leveren voor de behandeling van infectieziekten, bepaalde vormen van kanker en zeldzame- en ontstekingsziekten. Het gemakkelijker beschikbaar maken van deze geneesmiddelen en vaccins heeft het potentieel om niet-overdraagbare en infectieziekten te behandelen die elk jaar het leven eisen van bijna een miljoen mensen in deze landen alsook chronische ziekten die voor nog eens minstens een half miljoen mensen de kwaliteit van leven aanzienlijk beïnvloeden. [1] Als Pfizer nieuwe geneesmiddelen en vaccins introduceert, zullen die middelen ook op non-profitbasis in het Accord-portfolio worden opgenomen.

Het Akkoord heeft ook tot doel om, op non-profitbasis, voor de 45 landen sneller toegang te krijgen tot de toekomstige pijplijngeneesmiddelen en -vaccins van Pfizer, met name die landen die ziekten behandelen die de wereldwijde gezondheid onevenredig beïnvloeden. Om deze toezegging te versnellen, bevordert Pfizer, met financiering van de Bill & Melinda Gates Foundation, het werk aan de ontwikkeling van vaccinkandidaten voor de preventie van Groep B Streptococcus (GBS), een belangrijke oorzaak van doodgeboorte en sterfte onder pasgeborenen in lage-inkomenslanden. Ze bespreken ook mogelijkheden om de ontwikkeling van het Respiratoir Syncytieel Virus (RSV) vaccin, een andere maternale vaccinatie, te ondersteunen.

"Iedereen, ongeacht waar ze wonen, moet dezelfde toegang hebben tot innovatieve, levensreddende medicijnen en vaccins", zei Bill Gates, Co-Chair van de Bill & Melinda Gates Foundation. "Het Akkoord voor een gezondere wereld kan miljoenen meer mensen in lage-inkomenslanden helpen de middelen te krijgen die ze nodig hebben om een gezond leven te leiden. Pfizer is een voorbeeld voor andere bedrijven om te volgen."

"Snelle en betaalbare toegang tot de meest geavanceerde geneesmiddelen en vaccins is de hoeksteen van wereldwijde gezondheidsgelijkheid. De inzet van Pfizer in het kader van het Accord-programma zet in dit opzicht een nieuwe standaard. In combinatie met extra investeringen in het versterken van Afrika's volksgezondheidssystemen en farmaceutische regelgevers, is het Akkoord een belangrijke stap in de richting van duurzame gezondheidszekerheid voor landen op elk inkomensniveau", zei Zijne Excellentie Paul Kagame, president van Rwanda.

"We moeten blijven streven naar hoogwaardige gezondheidszorg voor alle mensen om langer, sterker en gezonder te leven", zei Zijne Excellentie President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, president van Ghana. "Het vereist een sterke samenwerking tussen de publieke en private sector. We zijn er trots op om ons bij dit Akkoord aan te sluiten om samen te werken aan dit belangrijke doel."

"Senegal ondersteunt met trots de lancering van een Akkoord voor een gezondere wereld om de gezondheidsgelijkheid en -resultaten voor de mensen van ons land en over de hele wereld te verbeteren", zei Zijne Excellentie Macky Sall, president van Senegal. "We zullen werken aan een betere wereld."

"Het mooie van dit Akkoord is dat het lage-inkomenslanden helpt zonder de waardigheid en keuzevrijheid van de bevolking te schenden, want het is een echt partnerschap waarbij zowel Pfizer als landen als Malawi de last van de kosten en de taken bij de productie en levering van benodigdheden die miljoenen levens zullen redden delen. Dit is hoe alle wereldwijde problemen moeten worden aangepakt", zei Zijne Excellentie Lazarus Chakwera, president van Malawi.

"Het is het moment om de kloof in gezondheidsgelijkheid te dichten", zei Zijne Excellentie Yoweri Museveni, president van Oeganda. "Oeganda is er trots op zich bij het Akkoord aan te sluiten en we zijn vastbesloten om samen te werken met Pfizer en alle Accord-partners om nieuwe manieren te vinden om toegangsproblemen aan te pakken."

Meer informatie over ‘An Accord for a Healthier World” is beschikbaar op Pfizer.com/Accord.

 

1 Interne berekeningen op basis van gegevens verzameld via https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/

2Geschiktheid (gavi.org)

Marie-Lise Verschelden

Communication Manager Pfizer Belgium

 

Over Pfizer: doorbraken die het leven van patiënten veranderen
Bij Pfizer passen we wetenschap en onze wereldwijde middelen toe om therapieën aan mensen te bieden die hun leven verlengen en aanzienlijk verbeteren. We streven ernaar om de norm te bepalen voor kwaliteit, veiligheid, en waarde bij de ontdekking, ontwikkeling, en productie van producten voor de gezondheidszorg, waaronder innovatieve geneesmiddelen en vaccins. Elke dag werken Pfizer-collega's in ontwikkelde en opkomende markten aan het bevorderen van welzijn, preventie, en behandelingen die de meest gevreesde ziekten van onze tijd uitdagen. In overeenstemming met onze verantwoordelijkheid als een van 's werelds belangrijkste innovatieve biofarmaceutische bedrijven, werken we samen met zorgverleners, overheden en lokale gemeenschappen om de toegang tot betrouwbare, betaalbare gezondheidszorg over de hele wereld te ondersteunen en uit te breiden. Al meer dan 170 jaar werken we eraan om een verschil te maken voor iedereen die op ons vertrouwt. We plaatsen routinematig informatie die belangrijk kan zijn voor beleggers op onze globale website
www.Pfizer.com.

 

Kennisgeving van openbaarmaking

De informatie in deze release is vanaf 25 mei2022. Het bedrijf aanvaardt geen verplichting om toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken als gevolg van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen over de lancering door het bedrijf van "An Accord for A Healthier World", zijn inspanningen om al zijn huidige en toekomstige gepatenteerde geneesmiddelen en vaccins die beschikbaar zijn in de VS of de EU op non-profitbasis te leveren aan 45 landen met een lager inkomen en zijn samenwerkingen met wereldwijde gezondheidsleiders, die aanzienlijke risico's en onzekerheden met zich meebrengt die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die welke door dergelijke verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Risico's en onzekerheden omvatten onder andere de onzekerheden die inherent zijn aan onderzoek en ontwikkeling, waaronder het vermogen om te voldoen aan verwachte klinische eindpunten, aanvangs- en/of voltooiingsdatums voor onze klinische onderzoeken, indieningsdata van regelgeving, wettelijke goedkeuringsdata en/of lanceringsdatums, evenals de mogelijkheid van ongunstige nieuwe klinische gegevens en verdere analyses van bestaande klinische gegevens; beslissingen van regelgevende instanties die van invloed zijn op etikettering, productieprocessen, veiligheid en/of andere zaken die van invloed kunnen zijn op de beschikbaarheid of het commerciële potentieel van de productkandidaten van Pfizer, met inbegrip van de ontwikkeling van producten of therapieën door andere bedrijven; productiecapaciteiten of -capaciteit; onzekerheden met betrekking tot het vermogen om aanbevelingen te verkrijgen van technische comités voor vaccins en andere volksgezondheidsinstanties en onzekerheden met betrekking tot de commerciële gevolgen van dergelijke aanbevelingen; de onzekerheden die inherent zijn aan de zakelijke en financiële planning, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, risico's in verband met de activiteiten en vooruitzichten van Pfizer, ongunstige ontwikkelingen op de markten van Pfizer of ongunstige ontwikkelingen op de Amerikaanse of mondiale kapitaalmarkten, kredietmarkten, regelgeving of economieën in het algemeen; de impact van COVID-19 op onze bedrijfsvoering, bedrijfsvoering en financiële resultaten; en ontwikkelingen op het gebied van concurrentie.

Een verdere beschrijving van risico's en onzekerheden is te vinden in het jaarverslag van Pfizer op formulier 10-K voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2021 en in de daaropvolgende rapporten op formulier 10-Q, inclusief in de secties daarvan met de titels "Risicofactoren" en "Toekomstgerichte informatie en factoren die van invloed kunnen zijn op toekomstige resultaten", evenals in de daaropvolgende rapporten op formulier 8-K, ​ die allemaal zijn ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission en beschikbaar zijn op www.sec.gov en www.pfizer.com.

 

 

Over Pfizer België

Over Pfizer in België

Bij Pfizer wenden we wetenschap en onze wereldwijde middelen aan om de mensen behandelingen te kunnen bieden die hun leven verlengen en beduidend verbeteren. We streven ernaar om de norm te bepalen wat kwaliteit, veiligheid en toegevoegde waarde betreft bij het ontdekken, ontwikkelen en produceren van gezondheidsproducten, inclusief innovatieve geneesmiddelen en vaccins. Al meer dan 170 jaar willen we het verschil maken voor iedereen die op ons rekent.

Onder meer dankzij de expertise van het personeel en het academisch onderzoek van hoog niveau blijft Pfizer jaar na jaar investeren in België. Pfizer telt meer dan 4.000 werknemers in België. Pfizer heeft vier vestigingen in België waarmee het zijn Belgische en internationale activiteiten ondersteunt: in Anderlecht, waar de Pfizer Clinical Research Unit zich bevindt, in Elsene, het Belgische hoofdkwartier, in Puurs, één van de grootste productie- en verpakkingssites van Pfizer, en in Zaventem, met het internationaal Logistics Center.

 Meer informatie kan u vinden u op www.pfizer.comwww.pfizer.be en op Facebook en Twitter.


Disclaimer

De informatie in de nieuwsberichten in deze newsroom is correct en exact op de datum waarop het bericht gepubliceerd is. Pfizer behoudt zich het recht om nieuwsberichten aan te passen indien het dat nodig acht, maar verbindt zich er niet toe. Indien u de meest recente informatie wenst van Pfizer, vragen wij u contact op te nemen met onze communicatiedienst.

Contact