Pfizer breidt geneesmiddelaanbod 'An Accord for a Healthier World' met volledig portfolio uit voor meer voordeel voor 1,2 miljard mensen in 45 landen met een lager inkomen

  • De producten die zonder winstoogmerk worden aangeboden aan de 45 lage-inkomenslanden omvatten nu de volledige portfolio waarvoor Pfizer de wereldwijde rechten heeft.
  • Uitbreiding van het initiële aanbod van alle gepatenteerde geneesmiddelen en vaccins die beschikbaar zijn in de VS of de EU met de geneesmiddelen die uit patent zijn, waardoor het totale aanbod van 23 naar ongeveer 500 producten gaat. ​
  • Bouwt voort op de reeds geleverde medicijnen en vaccins, plus medische training en ondersteuning van de toeleveringsketen, aan Rwanda en de gevorderde gesprekken met 16 andere regeringen van Accord-landen voor ondersteuning van het toeleverings- en gezondheidssysteem.

 

DAVOS, Zwitserland, 17 januari 2023Pfizer Inc. (NYSE: PFE) heeft aangekondigd dat het zijn inzet voor ‘An Accord for a Healthier World’ aanzienlijk heeft uitgebreid. Het volledige portfolio van geneesmiddelen en vaccins waarvoor Pfizer de wereldwijde rechten heeft wordt op een non-profitbasis aangeboden om een betere gezondheid mogelijk te maken voor 1,2 miljard mensen die in 45 lage-inkomenslanden wonen.

Het akkoord, dat in mei 2022 werd geïntroduceerd en een transformatief initiatief is gericht op het sterk verminderen van gezondheidsongelijkheid tussen veel lage-inkomenslanden en de rest van de wereld, omvatte eerder een toezegging van Pfizer voor toegang tot al zijn gepatenteerde geneesmiddelen en vaccins die beschikbaar zijn in de VS of de Europese Unie op een non-profitbasis voor 45 lage-inkomenslanden. Om echter beter af te stemmen op de ziektelast en onvervulde behoeften van patiënten in deze landen, zal Pfizer nu zijn aanbod onder het akkoord uitbreiden met producten waarvan het patent is verlopen. Zodoende komt het totale aanbod van 23 middelen op ongeveer 500 producten.

Het Accord-portfolioaanbod omvat nu zowel gepatenteerde als niet-gepatenteerde geneesmiddelen en vaccins die veel van de grootste infectieziekten en niet-overdraagbare ziektebedreigingen behandelen of voorkomen waar lage-inkomenslanden vandaag de dag mee worden geconfronteerd. Dit is inclusief chemotherapieën en orale kankerbehandelingen die het potentieel hebben om elk jaar bijna een miljoen nieuwe kankergevallen in de Accord-landen te behandelen1. Het omvat ook een breed scala aan antibiotica die kunnen helpen om de stijgende morbiditeit, mortaliteit en kosten in verband met antimicrobiële resistentie (AMR) aan te pakken en om ongeveer 1,5 miljoen sterfgevallen te voorkomen die elk jaar in deze landen optreden als gevolg van bacteriële infecties in ziekenhuizen en gezondheidsklinieken2. Als Pfizer nieuwe geneesmiddelen en vaccins introduceert, zullen die producten ook zonder winstoogmerk worden opgenomen in de Accord-portefeuille.

"We hebben het ‘Accord’ geïntroduceerd om de ernstige gezondheidskloof die in onze wereld bestaat, te helpen verkleinen. Onze hoop is om overheden te ‘empoweren’ en samen met hen en andere multisectoriële partners oplossingen te creëren om veel van de barrières op systeemniveau voor een betere gezondheid te slechten. In de maanden sinds de introductie van het akkoord hebben we van deze leiders volmondig gehoord dat toegang tot een breder en directer bereik van consistente, hoogwaardige producten nodig is voor een zinvolle en duurzame transformatie. We geloven dat deze uitbreiding van ons productaanbod, in combinatie met voortdurende inspanningen om de barrières aan te pakken die de toegang beperken of verhinderen, ons zal helpen om onze visie van een wereld waarin alle mensen toegang hebben tot de medicijnen en vaccins die ze nodig hebben om langer en gezonder te leven, te bereiken en zelfs te versnellen," aldus Pfizer-voorzitter en CEO Albert Bourla.

Sinds de introductie in mei 2022 blijft het ‘Accord for a Healthier World’ vooruitgang boeken van zijn doel om de wereldwijde gezondheidsgelijkheid aan te pakken door zowel levering van medicijnen en ​ vaccins alsook versterking van het gezondheidssysteem. Rwanda heeft al negen Pfizer-geneesmiddelen en -vaccins ontvangen voor de behandeling van bepaalde kankers, infectie- en ontstekingsziekten. In samenwerking met het Rwandese ministerie van Volksgezondheid heeft Pfizer professionele gezondheidszorgeducatie en -training gegeven om de levering te ondersteunen, en in november heeft Pfizer zijn eerste ‘Global Health Team’ naar het land gestuurd om kansen voor optimalisatie van de toeleveringsketen op lange termijn te helpen identificeren. Er wordt ook samengewerkt met de ministeries van Volksgezondheid in Malawi, Ghana en Senegal, evenals een aantal andere Accord-landen om de kritieke zorgbehoeften en kansen voor de versterking van het gezondheidssysteem beter te begrijpen.

"Het akkoord is een belangrijke stap in de richting van duurzame gezondheidszekerheid voor Rwanda en het bredere continent. Het uitgebreide portfolio-aanbod, in combinatie met de inspanningen om het volksgezondheidssysteem te versterken, zal onze vooruitgang verder verbeteren en waardevolle ondersteuning bieden aan belangrijke nationale gezondheidsinitiatieven die leiden tot positieve gezondheidsresultaten," aldus Zijne Excellentie Paul Kagame, president van Rwanda.

 

Over het ‘Accord for a Healthier World’
Het akkoord voor een gezondere wereld werkt aan het dichten van de gezondheidskloof die blijft bestaan tussen rijke landen en veel landen met een lager inkomen.

Het initiatief is gericht op het mogelijk maken van een betere toegang tot gezondheidszorg voor 1,2 miljard mensen in 45 lage-inkomenslanden, waaronder alle 27 lage-inkomenslanden en 18 landen met een lager-middeninkomen die de afgelopen tien jaar zijn overgestapt van een lage naar lagere-middeninkomens-classificatie. Samen met overheden en multisectoriële partners werkt Pfizer aan het co-creëren van schaalbare oplossingen die helpen bij het aanpakken van structurele barrières voor een betere gezondheid, gericht op het vinden van snellere, efficiëntere routes voor de levering van medicijnen en vaccins, evenals het versterken van de middelen, capaciteiten en platforms die snelle en duurzamere toegang tot die geneesmiddelen mogelijk kunnen maken. Dit omvat technische expertise, training, diagnostische capaciteit, innovatieve financiering en meer. Onder het akkoord heeft Pfizer zich ertoe verbonden om toegang te verlenen tot het volledige portfolio van geneesmiddelen en vaccins waarvoor het wereldwijde rechten bezit op een non-profitbasis tot nationale gezondheidsprogramma's in de 45 Accord-landen.

 

Meer informatie over An Accord for a Healthier World is beschikbaar op Pfizer.com/Accord.


1 Interne berekeningen gebaseerd op https://gco.iarc.fr/today/fact-sheets-populations

2 Interne berekeningen op basis van Wereldwijde mortaliteit geassocieerd met 33 bacteriële pathogenen in 2019: een systematische analyse voor de Global Burden of Disease Study 2019 (sciencedirectassets.com)

 

Over Pfizer: Doorbraken die het leven van patiënten veranderen


Bij Pfizer passen we wetenschap en onze wereldwijde middelen toe om therapieën naar mensen te brengen die hun leven verlengen en aanzienlijk verbeteren. We streven ernaar om de standaard te zetten voor kwaliteit, veiligheid en waarde bij de ontdekking, ontwikkeling en productie van producten voor de gezondheidszorg, waaronder innovatieve geneesmiddelen en vaccins. Elke dag werken Pfizer-collega's in ontwikkelde en opkomende markten aan het bevorderen van welzijn, preventie, behandelingen en behandelingen die de meest gevreesde ziekten van onze tijd uitdagen. In overeenstemming met onze verantwoordelijkheid als een van 's werelds belangrijkste innovatieve biofarmaceutische bedrijven, werken we samen met zorgverleners, overheden en lokale gemeenschappen om de toegang tot betrouwbare, betaalbare gezondheidszorg over de hele wereld te ondersteunen en uit te breiden. Al meer dan 170 jaar werken we eraan om een verschil te maken voor iedereen die op ons vertrouwt. We plaatsen routinematig informatie die belangrijk kan zijn voor beleggers op onze website op
www.Pfizer.com. Bezoek ons bovendien op www.Pfizer.be voor meer informatie.

 

Openbaarmakingskennisgeving

De informatie in dit bericht is per 17 januari 2023. Het bedrijf aanvaardt geen verplichting om toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken als gevolg van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen over 'Een akkoord voor een gezondere wereld', inclusief de potentiële voordelen en de inspanningen van het bedrijf om zijn inzet onder het akkoord uit te breiden om het volledige portfolio van geneesmiddelen en vaccins waarvoor het wereldwijde rechten heeft op non-profitbasis aan te bieden aan 45 landen met een lager inkomen en zijn samenwerkingen met wereldwijde gezondheidsleiders, ​ die aanzienlijke risico's en onzekerheden met zich meebrengen die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die welke door dergelijke verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Risico's en onzekerheden omvatten, onder andere, de onzekerheden die inherent zijn aan onderzoek en ontwikkeling, waaronder het vermogen om te voldoen aan verwachte klinische eindpunten, begin- en/of voltooiingsdatums voor onze klinische onderzoeken, indieningsdatums van regelgevende instanties, wettelijke goedkeuringsdatums en/of lanceringsdatums, evenals de mogelijkheid van ongunstige nieuwe klinische gegevens en verdere analyses van bestaande klinische gegevens; beslissingen van regelgevende instanties die van invloed zijn op etikettering, productieprocessen, veiligheid en/of andere zaken die van invloed kunnen zijn op de beschikbaarheid of het commerciële potentieel van de kandidaat-producten van Pfizer, met inbegrip van de ontwikkeling van producten of therapieën door andere bedrijven; productiecapaciteiten of -capaciteit; onzekerheden over de mogelijkheid om aanbevelingen te verkrijgen van technische comités voor vaccins en andere volksgezondheidsautoriteiten en onzekerheden over de commerciële impact van dergelijke aanbevelingen; de onzekerheden die inherent zijn aan zakelijke en financiële planning, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, risico's in verband met de activiteiten en vooruitzichten van Pfizer, ongunstige ontwikkelingen op de markten van Pfizer, of ongunstige ontwikkelingen op de Amerikaanse of mondiale kapitaalmarkten, kredietmarkten, regelgeving of economieën in het algemeen; onzekerheden over het succes van het akkoord; de impact van COVID-19 op de activiteiten, activiteiten en financiële resultaten van het bedrijf; en concurrentieontwikkelingen.

Een verdere beschrijving van risico's en onzekerheden is te vinden in het jaarverslag van Pfizer op formulier 10-K voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2021 en in de daaropvolgende rapporten op formulier 10-Q, inclusief in de secties daarvan met de titels "Risicofactoren" en "Toekomstgerichte informatie en factoren die van invloed kunnen zijn op toekomstige resultaten", evenals in de daaropvolgende rapporten op formulier 8-K, ​ die allemaal zijn ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission en beschikbaar zijn op www.sec.gov en www.pfizer.com.

 

Marie-Lise Verschelden

Communication Manager Pfizer Belgium

 

Over Pfizer België

Over Pfizer in België

Bij Pfizer wenden we wetenschap en onze wereldwijde middelen aan om de mensen behandelingen te kunnen bieden die hun leven verlengen en beduidend verbeteren. We streven ernaar om de norm te bepalen wat kwaliteit, veiligheid en toegevoegde waarde betreft bij het ontdekken, ontwikkelen en produceren van gezondheidsproducten, inclusief innovatieve geneesmiddelen en vaccins. Al meer dan 170 jaar willen we het verschil maken voor iedereen die op ons rekent.

Onder meer dankzij de expertise van het personeel en het academisch onderzoek van hoog niveau blijft Pfizer jaar na jaar investeren in België. Pfizer telt meer dan 4.000 werknemers in België. Pfizer heeft vier vestigingen in België waarmee het zijn Belgische en internationale activiteiten ondersteunt: in Anderlecht, waar de Pfizer Clinical Research Unit zich bevindt, in Elsene, het Belgische hoofdkwartier, in Puurs, één van de grootste productie- en verpakkingssites van Pfizer, en in Zaventem, met het internationaal Logistics Center.

 Meer informatie kan u vinden u op www.pfizer.comwww.pfizer.be en op Facebook en Twitter.


Disclaimer

De informatie in de nieuwsberichten in deze newsroom is correct en exact op de datum waarop het bericht gepubliceerd is. Pfizer behoudt zich het recht om nieuwsberichten aan te passen indien het dat nodig acht, maar verbindt zich er niet toe. Indien u de meest recente informatie wenst van Pfizer, vragen wij u contact op te nemen met onze communicatiedienst.

Neem contact op met