PFIZER EN BioNTech GAAN SAMEN EEN POTENTIEEL COVID-19-VACCIN ONTWIKKELEN

Dinsdag 17 maart 2020

De bedrijven zullen gezamenlijk BioNTech's mRNA-gebaseerd kandidaat-vaccin BNT162 ontwikkelen om besmetting met COVID-19 te voorkomen. De samenwerking is erop gericht de wereldwijde ontwikkeling van BNT162 te versnellen door gebruik te maken van de expertise en middelen van beide bedrijven. Het samenwerkingsverband bouwt voort op de overeenkomst uit 2018 om gezamenlijk een mRNA-gebaseerd influenzavaccin te ontwikkelen.

NEW YORK & MAINZ, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--Pfizer Inc. (NYSE: PFE, “Pfizer”) en BioNTech SE (Nasdaq: BNTX, “BioNTech”) hebben vandaag bekendgemaakt dat de bedrijven hebben ingestemd met een intentieverklaring betreffende de gezamenlijke ontwikkeling en distributie (met uitzondering van China) van een potentieel mRNA-gebaseerd coronavirusvaccin dat gericht is op het voorkomen van COVID-19-besmetting. De bedrijven hebben een materiaaloverdrachts- en samenwerkingsovereenkomst gesloten om de partijen onmiddellijk te kunnen doen samenwerken.

De samenwerking heeft tot doel de ontwikkeling van BioNTech's potentiële ‘first-in-class’ COVID-19 mRNA-vaccinprogramma, BNT162, waarvoor naar verwachting eind april 2020 de klinische studies zullen beginnen, te versnellen. De snelle voortgang van deze samenwerking bouwt verder op de onderzoeks- en ontwikkelingssamenwerking die Pfizer en BioNTech in 2018 zijn aangegaan om mRNA-gebaseerde vaccins voor de preventie van influenza te ontwikkelen.

"We zijn trots dat onze voortdurende, succesvolle relatie met BioNTech onze bedrijven de veerkracht geeft om in het licht van deze wereldwijde uitdaging onze collectieve middelen met buitengewone snelheid te mobiliseren", aldus Mikael Dolsten, Chief Scientific Officer en President, Worldwide Research, Development & Medical, Pfizer. “Door de ontwikkelings-, regelgevings- en commerciële capaciteiten van Pfizer te combineren met BioNTech’s mRNA-vaccintechnologie en expertise als één van de leiders in de sector, zetten we ons engagement om alles in het werk te stellen om deze escalerende pandemie zo snel mogelijk te bestrijden kracht bij".

“Dit is een wereldwijde pandemie, die een wereldwijde inspanning vereist. Door onze krachten te bundelen met onze partner Pfizer geloven we dat we onze inspanningen kunnen versnellen om een COVID-19-vaccin te bieden aan mensen over de hele wereld die het nodig hebben”, aldus Ugur Sahin, medeoprichter en CEO van BioNTech.

Pfizer en BioNTech verwachten meerdere onderzoeks- en ontwikkelingslocaties van beide bedrijven te gebruiken, inclusief de Verenigde Staten en Duitsland, om de activiteiten die door de samenwerkingsovereenkomst geïdentificeerd zijn te huisvesten.

De bedrijven zullen onmiddellijk de samenwerking starten. Zij zullen de details van de overeenkomst betreffende de financiële voorwaarden en alle activiteiten die verband houden met de ontwikkeling, productie en potentiële commercialisering in de komende weken afronden.

Op 13 maart 2020 publiceerde Pfizer een vijfpuntenplan waarin het de biofarmaceutische industrie oproept tot een ongekende samenwerking in de strijd tegen COVID-19.

Kennisgeving van Pfizer:

De informatie die in dit document verstrekt wordt, dateert van 17 maart 2020. Pfizer verbindt er zich niet toe om toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht aan te passen als gevolg van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.

Deze release bevat toekomstgerichte informatie over de inspanningen van Pfizer om COVID-19 te bestrijden, het potentiële COVID-19 mRNA-vaccin van BioNTech, BNT162, een intentieverklaring met betrekking tot de gezamenlijke ontwikkeling en commercialisering (met uitzondering van China) door Pfizer en BioNTech van BNT162 en een materiaaloverdrachts- en samenwerkingsovereenkomst, met inbegrip van hun mogelijke voordelen, en de verwachte timing van een fase 1-onderzoek, die aanzienlijke risico’s en onzekerheden inhoudt die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van deze die uitgedrukt of geïmpliceerd worden door dergelijke uitspraken. De risico’s en onzekerheden omvatten, onder meer, de vraag of en wanneer een definitieve overeenkomst zal worden bereikt voor de gezamenlijke ontwikkeling en commercialisering door Pfizer en BioNTech van BNT162; onzekerheden die inherent zijn aan onderzoek en ontwikkeling, met inbegrip van het vermogen om te voldoen aan verwachte klinische eindpunten, begin- en/of einddata voor klinische studies, wettelijke indieningsdata, wettelijke goedkeuringsdata en/of lanceringsdata, evenals de mogelijkheid van ongunstige nieuwe klinische gegevens en verdere analyses van bestaande klinische gegevens; het risico dat de gegevens van de klinische studie door de regelgevende instanties verschillend worden geïnterpreteerd en beoordeeld; de vraag of de regelgevende instanties tevreden zullen zijn met de opzet en de resultaten van de klinische studies; of en wanneer in andere rechtsgebieden licentieaanvragen voor biologische geneesmiddelen kunnen worden ingediend voor BNT162 of andere kandidaat-vaccins in het kader van de samenwerking; de vraag of en wanneer dergelijke aanvragen kunnen worden goedgekeurd door regelgevende instanties, wat zal afhangen van een groot aantal factoren, waaronder het bepalen of de voordelen van het product opwegen tegen de bekende risico's en het bepalen van de werkzaamheid van het product en, indien goedgekeurd, de vraag of BNT162 commercieel gezien succesvol zal zijn; beslissingen van regelgevende instanties die van invloed zijn op de etikettering, productieprocessen, veiligheid en/of andere zaken die van invloed kunnen zijn op de beschikbaarheid of het commerciële potentieel van BNT162; onzekerheden over het vermogen om aanbevelingen te krijgen van technische comités voor vaccins en andere volksgezondheidsautoriteiten met betrekking tot BNT162 en onzekerheden over de commerciële gevolgen van dergelijke aanbevelingen; en ontwikkelingen door de concurrentie.

Een verdere beschrijving van de risico's en onzekerheden vindt u in het jaarverslag van Pfizer, Formulier 10-K voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2019 en in de daaropvolgende verslagen, Formulier 10-Q, met inbegrip van de delen daarvan met de titels "Risicofactoren" en "Toekomstgerichte informatie en factoren die toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden", alsook in de daaropvolgende verslagen, Formulier 8-K, die allemaal werden ingediend bij de Amerikaanse beurscommissie (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC) en beschikbaar zijn op www.sec.gov en www.pfizer.com.

Over BioNTech

Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) is een immunotherapiebedrijf van de volgende generatie dat baanbrekende nieuwe therapieën voor kanker en andere ernstige ziekten ontwikkelt. Het bedrijf exploiteert een breed scala aan computationele ontdekkings- en therapeutische geneesmiddelenplatformen voor de snelle ontwikkeling van nieuwe biofarmaceutica. Zijn brede portfolio van oncologische productkandidaten omvat geïndividualiseerde en kant-en-klare mRNA-gebaseerde therapieën, innovatieve chimere antigeenreceptor-T-cellen, bispecifieke 'checkpoint'-immuunmodulatoren, gerichte antilichamen tegen kanker en kleine moleculen. Op basis van zijn diepgaande expertise in de ontwikkeling van mRNA-vaccins en interne productiemogelijkheden ontwikkelt BioNTech samen met zijn medewerkers meerdere mRNA-kandidaat-vaccins voor een reeks infectieziekten naast zijn diverse oncologische pipeline. BioNTech heeft een brede reeks relaties opgebouwd met meerdere wereldwijde farmaceutische medewerkers, waaronder Eli Lilly en Company, Genmab, Sanofi, Bayer Animal Health, Genentech, lid van de Roche Group, Genevant, Fosun en Pfizer.

Meer informatie vindt u op www.BioNTech.de.

Toekomstgerichte verklaring

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte verklaringen” van BioNTech in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, het vermogen van BioNTech om een vaccin voor COVID-19 te ontwikkelen en op de markt te brengen, het potentiële COVID-19 mRNA-vaccin van BioNTech, BNT162, een intentieverklaring met betrekking tot de gezamenlijke ontwikkeling en commercialisering (met uitzondering van China) door Pfizer en BionNTech van BNT162 en een materiaaloverdracht- en samenwerkingsovereenkomst, met inbegrip van hun potentiële voordelen, en de verwachte timing van een fase 1-onderzoek van BNT162. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen van BioNTech over toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan een aantal risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk en negatief verschillen van die welke in dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden uiteengezet of geïmpliceerd. Deze risico's en onzekerheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot: concurrentie om een vaccin voor Covid-19 te creëren en potentiële moeilijkheden. Voor een bespreking van deze en andere risico’s en onzekerheden, zie het deel “Risicofactoren” en “Bespreking en analyse van de financiële positie en bedrijfsresultaten door het management” in de registratieverklaring van BioNTech op formulier F-1 ingediend bij de SEC op 9 september 2019, zoals gewijzigd, dat is ingediend bij de SEC en beschikbaar is op de website van de SEC op www.sec.gov. Alle informatie in dit persbericht dateert van de datum van de vrijgave, en BioNTech verbindt zich er niet toe om deze informatie bij te werken, tenzij wettelijk vereist.

 

Marie-Lise Verschelden

Communication Manager Pfizer Belgium

 

Over Pfizer België

Over Pfizer in België

Bij Pfizer wenden we wetenschap en onze wereldwijde middelen aan om de mensen behandelingen te kunnen bieden die hun leven verlengen en beduidend verbeteren. We streven ernaar om de norm te bepalen wat kwaliteit, veiligheid en toegevoegde waarde betreft bij het ontdekken, ontwikkelen en produceren van gezondheidsproducten, inclusief innovatieve geneesmiddelen en vaccins. Al meer dan 170 jaar willen we het verschil maken voor iedereen die op ons rekent.

Onder meer dankzij de expertise van het personeel en het academisch onderzoek van hoog niveau blijft Pfizer jaar na jaar investeren in België. Pfizer telt meer dan 4.000 werknemers in België. Pfizer heeft vier vestigingen in België waarmee het zijn Belgische en internationale activiteiten ondersteunt: in Anderlecht, waar de Pfizer Clinical Research Unit zich bevindt, in Elsene, het Belgische hoofdkwartier, in Puurs, één van de grootste productie- en verpakkingssites van Pfizer, en in Zaventem, met het internationaal Logistics Center.

 Meer informatie kan u vinden u op www.pfizer.comwww.pfizer.be en op Facebook en Twitter.


Disclaimer

De informatie in de nieuwsberichten in deze newsroom is correct en exact op de datum waarop het bericht gepubliceerd is. Pfizer behoudt zich het recht om nieuwsberichten aan te passen indien het dat nodig acht, maar verbindt zich er niet toe. Indien u de meest recente informatie wenst van Pfizer, vragen wij u contact op te nemen met onze communicatiedienst.

Contact