Pfizer en BioNTech kiezen toonaangevend mRNA-kandidaat-vaccin tegen COVID-19 en starten wereldwijd cruciaal fase 2/3-onderzoek

  • De bedrijven gaan in de fase 2/3 studie door met de nucleoside-gemodificeerd boodschapper-RNA(modRNA)-kandidaat BNT162b2, die een geoptimaliseerd SARS-CoV-2 volledige-lengte piekglycoproteïne codeert, met een dosis van 30 µg in een schema met 2 dosissen
  • De selectie van de kandidaat en de dosis is gebaseerd op preklinische en klinische gegevens verkregen in fase 1/2 studies die werden uitgevoerd in de VS (C4591001) en Duitsland (BNT162-01) 
  • Het fase 2/3-onderzoeksprotocol volgt alle richtlijnen van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) met betrekking tot de opzet van klinische studies voor COVID-19-vaccins
  • De fase 2/3 studie met maximaal 30.000 deelnemers in de leeftijdscategorie van 18 tot 85 jaar is van start gegaan in de VS en zal naar verwachting wereldwijd ongeveer 120 centra omvatten ​ 
  • De onderzoeksregio's omvatten gebieden met een significante verwachte SARS-CoV-2-overdracht om op die manier te beoordelen of het experimentele kandidaat-vaccin BNT162b2 doeltreffend is in het voorkomen van COVID-19
  • In de veronderstelling van klinisch succes zijn Pfizer en BioNTech op schema om reeds in oktober 2020 een evaluatie door de regelgevende instanties aan te vragen en plannen ze om, indien de wettelijke toestemming of goedkeuring wordt verkregen, tot 100 miljoen dosissen te leveren tegen eind 2020 en ongeveer 1,3 miljard dosissen tegen eind 2021.

 

NEW YORK en MAINZ, DUITSLAND, 27 juli 2020 — Pfizer Inc. (NYSE: PFE) en BioNTech SE (Nasdaq: BNTX) hebben vandaag de start aangekondigd van een wereldwijde (behalve voor China) klinische fase 2/3-veiligheids- en werkzaamheidsstudie ter evaluatie van één nucleoside-gemodificeerd boodschapper-RNA (modRNA)-kandidaat uit hun BNT162 mRNA-gebaseerd vaccinprogramma tegen SARS-CoV-2.

Na een uitgebreide beoordeling van de preklinische en klinische gegevens van klinische fase 1/2-studies en in overleg met het Center for Biologics Evaluation and Research (CBER) van de Amerikaanse Food and Drug Administration en andere wereldwijde regelgevende instanties, hebben Pfizer en BioNTech ervoor gekozen om met hun BNT162b2-kandidaat-vaccin door te gaan naar het fase 2/3-onderzoek, met een dosis van 30 µg in een schema met 2 dosissen. . BNT162b2, dat onlangs de ‘Fast Trackdesignation’ heeft gekregen van de Amerikaanse Food and Drug Administration, codeert een geoptimaliseerd SARS-CoV-2 volledige-lengte piekglycoproteïne (optimized SARS-CoV-2 full-length spike glycoprotein, S), dat het doelwit is van virusneutraliserende antilichamen.

“Onze selectie van het BNT162b2-kandidaat-vaccin en de verdere stap naar een fase 2/3-onderzoek zijn het hoogtepunt van een uitgebreid, collaboratief en ongekend O&O-programma waaraan Pfizer, BioNTech, klinische onderzoekers en deelnemers in de studies meewerken met als duidelijke focus de ontwikkeling van een veilig en doeltreffend COVID-19 RNA-vaccin. Het fase 2/3-studieprotocol volgt alle richtlijnen van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) met betrekking tot de opzet van klinische studies voor COVID-19-vaccins”, aldus Kathrin U. Jansen, Ph.D., Senior Vice President en Head of Vaccine Research & Development bij Pfizer. “De start van het fase 2/3-onderzoek is een grote stap voorwaarts op de weg naar een potentieel vaccin om de huidige COVID-19-pandemie te helpen bestrijden, en we kijken ernaar uit om bijkomende gegevens te genereren naarmate het programma vordert.”

“Vandaag starten we ons wereldwijde onderzoek in de late fase, waaraan tot 30.000 deelnemers zullen deelnemen. Na een zorgvuldige evaluatie van alle tot dusver gegenereerde gegevens hebben we BNT162b2 als onze meest gevorderde kandidaat geselecteerd voor deze fase 2/3-studie. Deze beslissing weerspiegelt ons hoofddoel om zo snel mogelijk een goed verdragen, zeer doeltreffend vaccin op de markt te brengen, terwijl we onze andere kandidaat-vaccins verder zullen evalueren als onderdeel van een gedifferentieerd COVID-19-vaccinportfolio”, aldus Ugur Sahin, M.D., CEO en medeoprichter van BioNTech. “Er zijn veel stappen gezet tot deze belangrijke mijlpaal en we willen alle betrokkenen bedanken voor hun buitengewone inzet.”

Over de BNT162b2-kandidaat

Tijdens preklinische en klinische onderzoeken met vier BNT162 RNA-kandidaat-vaccins kwamen BNT162b1 en BNT162b2 naar voren als sterke kandidaten op basis van beoordelingen van de veiligheid en immuunrespons. Pfizer en BioNTech selecteerden BNT162b2 als de kandidaat om door te gaan naar een fase 2/3-studie op basis van alle beschikbare gegevens uit onze preklinische en klinische studies, waaronder geselecteerde immuunrespons- en tolerantieparameters.

In de preklinische studies induceerden de BNT162b1- en BNT163b2-kandidaten gunstige virale antigeenspecifieke CD4+- en CD8+T-celresponsen, hoge niveaus van neutraliserende antilichamen bij verschillende diersoorten en gunstige beschermende effecten in een SARS-CoV-2-uitdagingsmodel bij primaten.

Voorlopige klinische fase 1/2-gegevens van bijna 120 patiënten toonden een gunstig algemeen tolerantieprofiel voor BNT162b2 in vergelijking met BNT162b1, met over het algemeen lichte tot matige en voorbijgaande (1-2 dagen) systemische voorvallen, zoals koorts, vermoeidheid en rillingen, en geen ernstige bijwerkingen. Twee dosissen van 30 µg BNT162b2 gaven neutraliserende geometrisch gemiddelde titers (GMT's) die over het algemeen vergelijkbaar waren met de GMT's die werden uitgelokt door het BNT162b1-kandidaat-vaccin, zoals weergegeven in gegevens die de bedrijven eerder op een preprint-server hadden geplaatst. ​ Bij oudere volwassenen (65-85 jaar) gaven twee dosissen van 30 µg met een tussenperiode van drie weken een neutraliserend antilichaam-GMT hoger dan de GMT in een panel van 38 sera van proefpersonen die SARS-CoV-2 hadden opgelopen. ​ De met BNT162b2 gevaccineerde menselijke deelnemers vertoonden een gunstige reikwijdte van epitopen die werden herkend in T-celresponsen die specifiek zijn voor het SARS-CoV-2-antigeen, vergeleken met de BNT162b1-kandidaat. BNT162b2 vertoonde een gelijktijdige inductie van zeer grote CD4+- en CD8+ T-celresponsen. BNT162b2 lokte T-celresponsen uit tegen het receptorbindende domein (RBD) en tegen de rest van het piekglycoproteïne dat niet in het BNT162b1-kandidaat-vaccin zit. De bedrijven geloven dat immuunherkenning van meer piek-T-cel epitopen het potentieel kan hebben om consistentere reacties te genereren in diverse populaties en bij oudere volwassenen. 

De bedrijven blijven gegevens verzamelen uit de fase 1/2-studies voor alle vier kandidaat-vaccins en verwachten gegevens over BNT162b2 in te dienen voor peer review en mogelijke publicatie in de nabije toekomst. Om zich aan hun transparantieverbintenis te houden, zijn de bedrijven van plan om het manuscript op dat moment ook op een preprint-server te plaatsen.

Over het fase 2/3-onderzoek

Pfizer en BioNTech finaliseerden het fase 2/3-onderzoeksprotocol als reactie op feedback van wereldwijde regelgevende instanties, waaronder de FDA en het Duitse Paul-Ehrlich-Institut. De fase 2/3 studie is een ‘event driven’ studie en het is de bedoeling dat tot 30.000 deelnemers tussen 18 en 85 jaar oud eraan zullen deelnemen. De bedrijven zijn van plan om een diverse populatie te rekruteren, met inbegrip van deelnemers in gebieden waar er een significante SARS-CoV-2-overdracht wordt verwacht.

De fase 2/3 studie is opgezet als een 1:1 kandidaat-vaccin vs. placebo, gerandomiseerd, voor de waarnemer geblindeerd onderzoek om de gegevens over de veiligheid, immuunrespons en werkzaamheid te verkrijgen die nodig zijn voor beoordeling door de regelgevende instanties. De primaire eindpunten van het onderzoek zijn de preventie van COVID-19 bij degenen die vóór immunisatie niet met SARS-CoV-2 werden besmet, en de preventie van COVID-19 ongeacht of de deelnemers eerder met SARS-CoV-2 werden besmet. De secundaire eindpunten omvatten de preventie van ernstige COVID-19 in deze groepen. ​ Het onderzoek zal ook de preventie van infectie door SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, bestuderen. De primaire werkzaamheidsanalyse zal een ‘event driven’ analyse zijn op basis van het aantal deelnemers met symptomatische COVID-19-ziekte. ​ De opzet van de studie maakt tussentijdse analyses en ongeblindeerde beoordelingen door een onafhankelijke externe gegevenscontrolecommissie mogelijk.

Tegen het einde van het onderzoek zal de fase 2/3 studie naar verwachting lopen in ongeveer 120 klinische onderzoekscentra over de hele wereld, waaronder 39 staten in de Verenigde Staten en landen zoals Argentinië, Brazilië en Duitsland. De onderzoekscentra worden geselecteerd op basis van factoren zoals wetenschappelijke expertise en capaciteiten, de epidemiologie van de ziekte en eerdere ervaring met het uitvoeren van klinische onderzoeken. Ga voor meer informatie over dit onderzoek naar ClinicalTrials.gov onder het nummer NCT04368728.

Pfizer en BioNTech zetten zich in voor het verminderen van ongelijkheden op gezondheidsgebied in ondervertegenwoordigde populaties via het klinische onderzoeksproces. Daartoe bevinden veel onderzoekscentra zich in diverse gemeenschappen die onevenredig zwaar getroffen zijn door COVID-19, zodat de meest getroffen personen de kans krijgen om deel te nemen. ​ De bedrijven werken ook samen met onderzoekscentra en belangenorganisaties om de mensen bewust te maken van het belang van deelname aan dit onderzoek. 

BNT162b2 wordt nog steeds klinisch onderzocht en is momenteel nergens ter wereld goedgekeurd voor distributie. Als de fase 2/3 studie succesvol is, verwachten Pfizer en BioNTech dat ze al in oktober 2020 klaar zijn om toestemming voor gebruik in noodgevallen of een of andere vorm van wettelijke goedkeuring aan te vragen. Indien de toestemming of goedkeuring wordt verkregen, beogen de bedrijven momenteel om wereldwijd tot 100 miljoen dosissen te leveren tegen eind 2020 en ongeveer 1,3 miljard dosissen tegen eind 2021. 

Over Pfizer: doorbraken die het leven van patiënten veranderen

Bij Pfizer wenden we wetenschap en onze wereldwijde middelen aan om de mensen behandelingen te kunnen bieden die hun leven verlengen en beduidend verbeteren. We streven ernaar om de norm te bepalen wat kwaliteit, veiligheid en toegevoegde waarde betreft bij het ontdekken, ontwikkelen en produceren van gezondheidsproducten, inclusief innovatieve geneesmiddelen en vaccins. Iedere dag werken onze Pfizer-medewerkers, zowel in ontwikkelde als zich ontwikkelende landen, om het welzijn, de preventie, de behandeling en de genezing van de meest gevreesde ziekten van deze tijd te stimuleren. In het verlengde van onze verantwoordelijkheid als het innovatiefste biofarmaceutische bedrijf ter wereld, werken wij ook samen met zorgverleners, overheden en lokale organisaties om wereldwijd de toegang tot betrouwbare en betaalbare gezondheidszorg te ondersteunen en uit te breiden. Al meer dan 150 jaar willen we het verschil maken voor iedereen die op ons rekent. We posten regelmatig informatie die belangrijk kan zijn voor investeerders op onze website www.pfizer.com. Voor meer informatie, surf naar onze website www.pfizer.com en volg ons op Twitter via @Pfizer en @Pfizer News, LinkedIn, YouTube en like ons op Facebook via Facebook.com/Pfizer.en ongeveer 1,3 miljard dosissen tegen eind 2021. ​ De informatie die in dit document verstrekt wordt, dateert van 27 juli 2020. Pfizer verbindt er zich niet toe om toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht aan te passen als gevolg van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.

 Kennisgeving van Pfizer

Dit persbericht bevat toekomstgerichte informatie over de inspanningen van Pfizer om COVID-19 te bestrijden, de samenwerking tussen BioNTech en Pfizer om een potentieel COVID-19-vaccin te ontwikkelen, het BNT162 mRNA-vaccinprogramma en de modRNA-kandidaten BNT162b2 en BNT162b1 (met inbegrip van kwalitatieve beoordelingen van beschikbare gegevens, mogelijke voordelen, verwachtingen voor klinische onderzoeken en het tijdstip van indiening van gegevens bij de regelgevende instanties, en de verwachte productie, levering en distributie), die aanzienlijke risico’s en onzekerheden inhoudt die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van deze die worden uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke verklaringen. De risico’s en onzekerheden omvatten, onder meer, de onzekerheden die inherent zijn aan onderzoek en ontwikkeling, met inbegrip van het vermogen om te voldoen aan verwachte klinische eindpunten, begin- en/of einddata voor klinische onderzoeken, wettelijke indieningsdata, wettelijke goedkeuringsdata en/of lanceringsdata, evenals de risico's in verband met voorlopige gegevens, waaronder de mogelijkheid van ongunstige nieuwe gegevens van preklinische of klinische onderzoeken en verdere analyses van bestaande gegevens van preklinische of klinische onderzoeken die inconsistent kunnen zijn met de gegevens gebruikt voor de selectie van de BNT162b2-vaccinkandidaat en het dosisniveau voor het fase 2/3-onderzoek; het risico dat de gegevens van de klinische onderzoeken onder andere tijdens het proces van peer-review/publicatie, binnen de wetenschappelijke gemeenschap in het algemeen en door de regelgevende instanties, verschillend worden geïnterpreteerd en beoordeeld; de vraag of en wanneer gegevens van het BNT162 mRNA-vaccinprogramma gepubliceerd zullen worden in wetenschappelijke tijdschriften en, zo ja, wanneer en met welke aanpassingen; de vraag of de regelgevende instanties tevreden zullen zijn met de opzet en de resultaten van deze en latere preklinische en klinische onderzoeken; of en wanneer in rechtsgebieden licentieaanvragen voor biologische geneesmiddelen en/of noodgebruik  kunnen worden ingediend voor ​ BNT162b2 of andere potentiële kandidaat-vaccins; de vraag of en wanneer dergelijke aanvragen kunnen worden goedgekeurd door regelgevende instanties, wat zal afhangen van een groot aantal factoren, waaronder het bepalen of de voordelen van het kandidaat-vaccin opwegen tegen de bekende risico's en het bepalen van de werkzaamheid van het kandidaat-vaccin en, indien goedgekeurd, de vraag of het commercieel gezien succesvol zal zijn; beslissingen van regelgevende instanties die van invloed zijn op de etikettering, productieprocessen, veiligheid en/of andere zaken die van invloed kunnen zijn op de beschikbaarheid of het commerciële potentieel van een vaccin, met inbegrip van de ontwikkeling van producten of behandelingen door andere bedrijven; productiemogelijkheden of -capaciteit, met inbegrip van de vraag of de geschatte aantallen dosissen kunnen worden geproduceerd binnen de verwachte termijnen die worden aangegeven; de vraag of en wanneer extra leveringsovereenkomsten zullen worden gesloten; onzekerheden over het vermogen om aanbevelingen te krijgen van technische comités voor vaccins en andere volksgezondheidsinstanties en onzekerheden over de commerciële gevolgen van dergelijke aanbevelingen; en ontwikkelingen door de concurrentie.

Een verdere beschrijving van de risico's en onzekerheden vindt u in het jaarverslag van Pfizer, Formulier 10-K voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2019 en in de daaropvolgende verslagen, Formulier 10-Q, met inbegrip van de delen daarvan met de titels "Risicofactoren" en "Toekomstgerichte informatie en factoren die toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden", alsook in de daaropvolgende verslagen, Formulier 8-K, die allemaal werden ingediend bij de Amerikaanse beurscommissie (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC) en beschikbaar zijn op www.sec.gov en www.pfizer.com.

 Over BioNTech

Biopharmaceutical New Technologies is een immunotherapiebedrijf van de volgende generatie dat baanbrekende nieuwe therapieën voor kanker en andere ernstige ziekten ontwikkelt. Het bedrijf exploiteert een breed scala aan computationele ontdekkings- en therapeutische geneesmiddelenplatformen voor de snelle ontwikkeling van nieuwe biofarmaceutica. Zijn brede portfolio van oncologische productkandidaten omvat geïndividualiseerde en kant-en-klare mRNA-gebaseerde therapieën, innovatieve chimere antigeenreceptor-T-cellen, bispecifieke 'checkpoint'-immuunmodulatoren, gerichte antilichamen tegen kanker en kleine moleculen. Op basis van zijn diepgaande expertise in de ontwikkeling van mRNA-vaccins en interne productiemogelijkheden ontwikkelt BioNTech samen met zijn medewerkers meerdere mRNA-kandidaat-vaccins voor een reeks infectieziekten naast zijn diverse oncologische pipeline. BioNTech heeft een brede reeks relaties opgebouwd met meerdere wereldwijde farmaceutische medewerkers, waaronder Genmab, Sanofi, Bayer Animal Health, Genentech, lid van de Roche Group, Genevant, Fosun Pharma en Pfizer. Meer informatie vindt u op www.BioNTech.de.

Toekomstgerichte verklaringen van BioNTech

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte verklaringen” van BioNTech in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze toekomstgerichte verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen betreffende: de inspanningen van BioNTech om COVID-19 te bestrijden; de timing voor het opstarten van klinische onderzoeken met BNT162 en de verwachte publicatie van gegevens van deze klinische onderzoeken; het potentiële aantal locaties en deelnemers in ons fase 2/3-onderzoek; de timing voor eventuele vergunningen of goedkeuringen voor noodgebruik; de samenwerking tussen BioNTech en Pfizer om een potentieel COVID-19-vaccin te ontwikkelen; onze verwachtingen met betrekking tot de potentiële kenmerken van BNT162b2 in ons fase 2/3-onderzoek en/of in commercieel gebruik op basis van de waargenomen gegevens tot op heden, met inbegrip van de verwachte voordelen ten opzichte van BNT162b1 en het vermogen van BioNTech om de hoeveelheden BNT162 te leveren om de klinische ontwikkeling en, indien goedgekeurd, de marktvraag te ondersteunen, met inbegrip van onze productieramingen voor 2020 en 2021. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen van BioNTech over toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan een aantal risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk en negatief verschillen van die welke in dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden uiteengezet of geïmpliceerd. Deze risico's en onzekerheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot: concurrentie om een vaccin voor COVID-19 te creëren; het vermogen om vergelijkbare klinische resultaten te produceren in grotere en meer diverse klinische onderzoeken; het vermogen om onze productiecapaciteit af te stemmen; en andere mogelijke problemen. Voor een bespreking van deze en andere risico’s en onzekerheden, zie het jaarverslag van BioNTech op formulier 20-F ingediend bij de SEC op 31 maart 2020, dat beschikbaar is op de website van de SEC op www.sec.gov. Alle informatie in dit persbericht is geldig op de datum van de vrijgave, en BioNTech verbindt zich er niet toe om deze informatie bij te werken, tenzij wettelijk vereist.

Marie-Lise Verschelden

Communication Manager Pfizer Belgium

 

 

 

Over Pfizer België

Over Pfizer in België

Bij Pfizer wenden we wetenschap en onze wereldwijde middelen aan om de mensen behandelingen te kunnen bieden die hun leven verlengen en beduidend verbeteren. We streven ernaar om de norm te bepalen wat kwaliteit, veiligheid en toegevoegde waarde betreft bij het ontdekken, ontwikkelen en produceren van gezondheidsproducten, inclusief innovatieve geneesmiddelen en vaccins. Al meer dan 170 jaar willen we het verschil maken voor iedereen die op ons rekent.

Onder meer dankzij de expertise van het personeel en het academisch onderzoek van hoog niveau blijft Pfizer jaar na jaar investeren in België. Pfizer telt meer dan 4.000 werknemers in België. Pfizer heeft vier vestigingen in België waarmee het zijn Belgische en internationale activiteiten ondersteunt: in Anderlecht, waar de Pfizer Clinical Research Unit zich bevindt, in Elsene, het Belgische hoofdkwartier, in Puurs, één van de grootste productie- en verpakkingssites van Pfizer, en in Zaventem, met het internationaal Logistics Center.

 Meer informatie kan u vinden u op www.pfizer.comwww.pfizer.be en op Facebook en Twitter.


Disclaimer

De informatie in de nieuwsberichten in deze newsroom is correct en exact op de datum waarop het bericht gepubliceerd is. Pfizer behoudt zich het recht om nieuwsberichten aan te passen indien het dat nodig acht, maar verbindt zich er niet toe. Indien u de meest recente informatie wenst van Pfizer, vragen wij u contact op te nemen met onze communicatiedienst.

Neem contact op met