Pfizer en de Pfizer Foundation schenken $ 40 miljoen aan goede doelen, breiden producttoegang uit en mobiliseren medewerkers in de strijd tegen COVID-19

  • Voortbouwend op Pfizers jarenlange inzet voor de strijd tegen infectieziekten zullen giften helpen inspelen op dringende noden van Amerikaanse en internationale partners in de frontline tegen de pandemie
  • Donaties vormen een aanvulling op Pfizers investeringen in R&D met betrekking tot COVID-19, naast collectieve wetenschappelijke en liefdadigheidsbijdragen vanuit de biofarmaceutische industrie
  • Het Amerikaanse Patient Assistance Program en andere programma's komen tegemoet aan evoluerende behoeften van patiënten en de medische gemeenschap

NEW YORK, N.Y. 6 april 2020—Pfizer Inc. (NYSE: PFE) en de Pfizer Foundation kondigden ​ een donatie aan van $ 40 miljoen aan contante medische en liefdadigheidsgiften om de gezondheidseffecten van de COVID-19-pandemie in de VS en de rest van de wereld te helpen bestrijden. De schenking biedt een antwoord op de dringende noden van partners die zich inspannen om de verspreiding van het virus binnen gemeenschappen af te remmen en om kwetsbare gezondheidszorgsystemen te wapenen tegen toekomstige bedreigingen voor de volksgezondheid. Pfizer speelt ook in op de behoeften van patiënten en zorgverleners tijdens deze ongeziene tijden door zijn Amerikaanse Patient Assistance Program verder te ontwikkelen en door bijkomende essentiële geneesmiddelen en vaccins te doneren in de VS en de rest van de wereld.

 “We bevinden ons midden in een wereldwijde gezondheidscrisis en begrijpen de noodzaak van onmiddellijke en aanzienlijke liefdadigheidsgiften en particuliere bijdragen, om lokale en internationale partners te ondersteunen in de frontlinie van de pandemie. Het doel is om levens te redden”, aldus Caroline Roan, President van de Pfizer Foundation en Vice President van Global Health & Patient Access bij Pfizer Inc. “Bij Pfizer zien we het als onze verantwoordelijkheid om de meest kwetsbaren te helpen beschermen tegen deze ziekte, en zetten we binnen onze COVID-19 respons al onze middelen in.”

 De gecombineerde donatie omvat medische en liefdadigheidsgiften van Pfizer Inc. en de Pfizer Foundation, om zowel de lokale als wereldwijde respons te ondersteunen.

Amerikaanse steunmaatregelen

In Amerikaanse staten met een hoge ziektelast door COVID-19 zullen noodhulpfondsen worden verstrekt, zowel aan volksgezondheidszorgorganisaties van de overheid om tegemoet te komen aan lokale COVID-19 gezondheidsnoden, als aan non-profit gezondheidsorganisaties. Er zullen ook toelagen worden verstrekt aan charitatieve gemeenschapsklinieken voor de onmiddellijke en langetermijnbehoeften van gezondheidswerkers in de eerstelijnsgezondheidszorg, die zich bezighouden met de prioriteiten op het gebied van besmettelijke ziektes en de COVID-19 respons.

 Wereldwijde steunmaatregelen

Buiten de VS zullen toelagen worden verstrekt aan internationale niet-gouvernementele organisaties (INGO’s) en partners die directe hulpverlening voor COVID-19 en versterking van gezondheidszorgsystemen op langere termijn ondersteunen. De afgelopen weken werd er meer dan $ 1 miljoen aan giften gedoneerd aan bestaande partners, waaronder Direct Relief, Project HOPE en International Medical Corps, ter ondersteuning van het aanleggen van broodnodige voorraden voor eerstelijnsmedewerkers in de gezondheidszorg en om te helpen bij de wereldwijde herstelinspanningen.

 Via zijn Global Medical Grants-programma zal Pfizer $ 5 miljoen aan financiering verstrekken ter ondersteuning van verdienstelijke voorstellen op gebied van educatie en onderzoek, die tot doel hebben de erkenning, diagnose, behandeling en het algemeen beheer van patiënten met COVID-19 te verbeteren. Er zullen toelagen voor kwaliteitsverbetering beschikbaar zijn voor medische centra, ziekenhuizen en klinieken om het beheer en de resultaten van patiënten met COVID-19 te verbeteren.

 Het grootste deel van de donaties zal binnen de komende vier tot zes weken aan de partners worden verstrekt. Dit gebeurt op basis van een eerdere evaluatie van de prioritaire responsbehoeften en van de capaciteiten en lacunes wat betreft de middelen van de partners. Pfizer, de Pfizer Foundation en haar partners zullen de evoluerende aard van de pandemie en de impact van deze steunmaatregelen opvolgen en evalueren. Deze donaties bouwen voort op Pfizers jarenlange verbintenissen in de VS en de rest van de wereld om besmettelijke ziekten te bestrijden, gezondheidszorgsystemen te versterken en ongelijkheden op gezondheidsgebied terug te dringen voor patiënten in nood, vooral in minderbedeelde gemeenschappen.

 Amerikaanse Patient Assistance en wereldwijde productdonaties

Om de evoluerende behoeften van patiënten het hoofd te bieden en om ononderbroken toegang te bieden tot hun geneesmiddelen heeft Pfizer elementen van zijn Amerikaanse Patient Assistance Program aangepast om zo tegemoet te komen aan de uitdagingen voor patiënten. Dat doet het onder andere door, op verzoek, het geneesmiddelenaanbod te verhogen tijdens de quarantaine en door waar mogelijk digitale geneeskundige voorschriften te aanvaarden. Pfizer werkt ook samen met overheden, INGO’s en Amerikaanse non-profitorganisaties om essentiële geneesmiddelen en vaccins te doneren en te verdelen.

Betrokkenheid en giften van Pfizer-medewerkers

Zoals eerder aangekondigd heeft Pfizer een nieuw Global COVID-19 Medical Service Program opgezet waarmee medische collega's diagnostiek, behandeling en ondersteuning van de volksgezondheid kunnen bieden in de strijd tegen COVID-19. Bevoegde medische professionals die zich geroepen voelen om hun steentje bij te dragen in deze crisis zullen zich zo mee kunnen engageren in de strijd. Medewerkers blijven hun volledige salaris en voordelen ontvangen en kunnen na afloop terugkeren naar hun functie.

 Via virtuele en andere veilige vrijwilligersactiviteiten bieden bovendien vele van de ongeveer 90.000 collega's bij Pfizer hun tijd en vaardigheden aan om dringende gezondheidsbehoeften gerelateerd aan COVID-19 op lokaal niveau aan te pakken. De Pfizer Foundation matcht initiatieven van collega's ook aan lokale, nationale en wereldwijde liefdadigheidsorganisaties.

 

Over de Pfizer Foundation

De Pfizer Foundation is een liefdadigheidsorganisatie die werd opgericht door Pfizer Inc. Het is een afzonderlijke juridische entiteit, gescheiden van Pfizer Inc., met duidelijke wettelijke beperkingen. De missie van de Foundation is de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg te bevorderen, innovatie te stimuleren en de maatschappelijke betrokkenheid van Pfizer-collega's te ondersteunen.

 ****************************************************************************

Kennisgeving van Pfizer:

De informatie die in dit document verstrekt wordt, dateert van 6 april 2020. Pfizer verbindt er zich niet toe om toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht aan te passen als gevolg van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.

Deze release bevat toekomstgerichte informatie over de inspanningen van Pfizer om COVID-19 te bestrijden, die aanzienlijke risico’s en onzekerheden inhoudt die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van deze die uitgedrukt of geïmpliceerd worden door dergelijke uitspraken. De risico’s en onzekerheden omvatten, onder meer, onzekerheden die inherent zijn aan onderzoek en ontwikkeling, met inbegrip van het vermogen om te voldoen aan verwachte klinische eindpunten, begin- en/of einddata voor klinische studies, wettelijke indieningsdata, wettelijke goedkeuringsdata en/of lanceringsdata, evenals de mogelijkheid van ongunstige nieuwe klinische gegevens en verdere analyses van bestaande klinische gegevens; het risico dat de gegevens van de klinische studie door de regelgevende instanties verschillend worden geïnterpreteerd en beoordeeld; de vraag of de regelgevende instanties tevreden zullen zijn met de opzet en de resultaten van de klinische studies; of en wanneer in andere rechtsgebieden licentieaanvragen voor potentiële antivirale therapiëen kunnen worden ingediend; de vraag of en wanneer dergelijke aanvragen kunnen worden goedgekeurd door regelgevende instanties, wat zal afhangen van een groot aantal factoren, waaronder het bepalen of de voordelen van het product opwegen tegen de bekende risico's en het bepalen van de werkzaamheid van het product en, indien goedgekeurd; beslissingen van regelgevende instanties die van invloed zijn op de etikettering, productieprocessen, veiligheid en/of andere zaken die van invloed kunnen zijn op de beschikbaarheid of het commerciële potentieel of zulke producten; onzekerheden over productiecapaciteiten en ontwikkelingen door de concurrentie.

Een verdere beschrijving van de risico's en onzekerheden vindt u in het jaarverslag van Pfizer, Formulier 10-K voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2019 en in de daaropvolgende verslagen, Formulier 10-Q, met inbegrip van de delen daarvan met de titels "Risicofactoren" en "Toekomstgerichte informatie en factoren die toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden", alsook in de daaropvolgende verslagen, Formulier 8-K, die allemaal werden ingediend bij de Amerikaanse beurscommissie (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC) en beschikbaar zijn op www.sec.gov en www.pfizer.com.

Marie-Lise Verschelden

Communication Manager Pfizer Belgium

 

Over Pfizer België

Over Pfizer in België

Bij Pfizer wenden we wetenschap en onze wereldwijde middelen aan om de mensen behandelingen te kunnen bieden die hun leven verlengen en beduidend verbeteren. We streven ernaar om de norm te bepalen wat kwaliteit, veiligheid en toegevoegde waarde betreft bij het ontdekken, ontwikkelen en produceren van gezondheidsproducten, inclusief innovatieve geneesmiddelen en vaccins. Al meer dan 170 jaar willen we het verschil maken voor iedereen die op ons rekent.

Onder meer dankzij de expertise van het personeel en het academisch onderzoek van hoog niveau blijft Pfizer jaar na jaar investeren in België. Pfizer telt meer dan 4.000 werknemers in België. Pfizer heeft vier vestigingen in België waarmee het zijn Belgische en internationale activiteiten ondersteunt: in Anderlecht, waar de Pfizer Clinical Research Unit zich bevindt, in Elsene, het Belgische hoofdkwartier, in Puurs, één van de grootste productie- en verpakkingssites van Pfizer, en in Zaventem, met het internationaal Logistics Center.

 Meer informatie kan u vinden u op www.pfizer.comwww.pfizer.be en op Facebook en Twitter.


Disclaimer

De informatie in de nieuwsberichten in deze newsroom is correct en exact op de datum waarop het bericht gepubliceerd is. Pfizer behoudt zich het recht om nieuwsberichten aan te passen indien het dat nodig acht, maar verbindt zich er niet toe. Indien u de meest recente informatie wenst van Pfizer, vragen wij u contact op te nemen met onze communicatiedienst.

Neem contact op met