Pfizer gaat op meerdere fronten verder de strijd aan met COVID-19

 

  • Antivirale verbindingen tonen activiteit tegen SARS-CoV-2 in preklinische screening
  • Pfizer en BioNTech gaan een samenwerkingsovereenkomst aan om samen een potentieel COVID-19-vaccin te ontwikkelen
  • Bedrijf deelt bijkomende gegevens en analyses van azithromycine
  • Lancering van twee nieuwe studies om inzicht te verschaffen in de interactie tussen S. pneumoniae en SARS-CoV-2
  • Pfizer verkent studies naar JAK-remmer tofacitinib bij patiënten met COVID-19-gerelateerde longontsteking

 

NEW YORK, 9 april 2020 — Pfizer Inc. (NYSE: PFE) kondigde belangrijke stappen aan in de strijd tegen de wereldwijde COVID-19-pandemie.

Zoals beschreven in het vijfpuntenplan van Pfizer is het bedrijf aan het samenwerken met spelers doorheen het hele innovatie-ecosysteem van de gezondheidszorg, gaande van grote farmaceutische bedrijven tot de kleinste biotechbedrijven, van overheidsinstanties tot academische instellingen. Dit om de wereldwijde COVID-19-crisis in de gezondheidszorg aan te pakken. Onderzoekers en wetenschappers werken onvermoeibaar aan de ontwikkeling van een experimenteel antiviraal middel voor de behandeling van SARS-CoV-2, dat de huidige pandemie van coronavirusinfecties (COVID-19) veroorzaakt, en aan een vaccin om infecties te voorkomen. Ook andere therapieën met een wetenschappelijk potentieel om geïnfecteerde patiënten te helpen het virus te bestrijden worden geëvalueerd.

“We engageren ons om het onmogelijke mogelijk te maken”, aldus dr. Albert Bourla, voorzitter en CEO. “In de geest van het vijfpuntenplan dat Pfizer heeft opgesteld treden we deze uitdaging op het gebied van de volksgezondheid ferm tegemoet door samen te werken met partners in de sector en academische instellingen, om potentiële nieuwe benaderingen te ontwikkelen voor de preventie en behandeling van COVID-19. Onze onderzoekers en wetenschappers zijn ook op zoek gegaan naar mogelijke nieuwe toepassingen van bestaande geneesmiddelen in het portfolio van Pfizer, om geïnfecteerde patiënten wereldwijd te helpen. We laten geen middel onbeproefd, we onderzoeken elke mogelijkheid om de maatschappij te helpen een behandeling of remedie te vinden.”

Pfizer kondigde belangrijke stappen aan in zijn engagement om de mensheid te beschermen tegen deze escalerende pandemie en de sector voor te bereiden om beter te reageren op toekomstige wereldwijde gezondheidscrisissen.

Screening van antivirale verbindingen

Pfizer bevestigde, gebaseerd op de resultaten van de eerste screeningtests, dat een leidende chemische verbinding en zijn analogen krachtige remmers zijn van het 3C-achtige (3CL) protease van SARS-CoV-2. Bovendien suggereren voorlopige gegevens dat deze belangrijke proteaseremmer antivirale activiteit tegen SARS-CoV-2 vertoont. Bijgevolg zal Pfizer preklinische bevestigende onderzoeken uitvoeren, met inbegrip van verdere antivirale profilering en beoordeling van de geschiktheid van de lead-molecule voor intraveneuze toediening. Parallel hiermee investeert het bedrijf ook in materialen die de start van een mogelijk klinisch onderzoek van de lead-molecule zullen versnellen naar het derde kwartaal van 2020, drie of meer maanden vóór eerdere schattingen, mits de preklinische bevestigende onderzoeken positief worden afgerond.

Toepassing van de lange expertisegeschiedenis van Pfizer inzake onderzoek en ontwikkeling van vaccins om onze overeenkomst met BioNTech af te sluiten

Pfizer Inc. en BioNTech SE zijn een wereldwijde samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor de gezamenlijke ontwikkeling van het potentiële ‘first-in-class’ mRNA-gebaseerd coronavirusvaccinprogramma van BioNTech. In maart 2020 presenteerden de bedrijven een intentieverklaring om samen te werken en ze gingen op dat moment van start. De twee bedrijven zijn van plan om gezamenlijk klinische onderzoeken uit te voeren voor de kandidaat-vaccins tegen COVID-19, in eerste instantie op meerdere onderzoek sites in de Verenigde Staten en Europa. BioNTech en Pfizer willen al eind april 2020 met klinische onderzoeken starten, mits er goedkeuring door de regelgevende instanties is. De bedrijven schatten dat er tegen eind 2020 miljoenen vaccindosissen kunnen worden geleverd, afhankelijk van het technische succes van het ontwikkelingsprogramma en de goedkeuring door de regelgevende instanties. De capaciteit zou vervolgens snel moeten kunnen opgeschaald worden, om in 2021 honderden miljoenen dosissen te produceren. Ga voor de voorwaarden van de overeenkomst naar de pagina met het persbericht op de website van Pfizer.

Analyse van azithromycine als middel met antivirale activiteit

In een poging om informatie te delen die nuttig zou kunnen zijn in het beperken van de gevolgen van COVID-19, zullen de onderzoekers van Pfizer een beoordeling publiceren in Clinical Pharmacology and Therapeutics. Dit wetenschappelijk tijdschrift evalueert gepubliceerde in-vitro- en klinische gegevens met betrekking tot azithromycine als middel met antivirale eigenschappen. Deze ‘open access’-review kan dienen om het gebruik van azithromycine in toekomstig onderzoek naar COVID-19 te vergemakkelijken. Azithromycine is niet goedgekeurd voor de behandeling van virale infecties.

Onderzoek naar bestaande Pfizer-geneesmiddelen voor kritieke patiëntenpopulaties

Pfizer Inc. en de klinische onderzoeksgroep Respiratoire Infecties van de School of Tropical Medicine van Liverpool lanceren twee nieuwe studies om inzicht te verschaffen in de interactie tussen S. pneumoniae en SARS-CoV-2. Naar verwachting zal Pfizer de komende dagen de laatste hand leggen aan een onderzoekssamenwerkingsovereenkomst met Liverpool, met het oog op financiering en ondersteuning van laboratoriumtests in natura voor dit onderzoek. De studie (SAFER-studie (SARS-CoV-2 Acquisition in Frontline Health Care Workers – Evaluation to Inform Response) en de FASTER-studie (Facilitating A SARS CoV-2 Test for Rapid triage)) zullen helpen aantonen of patiënten met COVID-19 een hoger risico hebben op het ontwikkelen van pneumokokken longontsteking en of beide infecties leiden tot ernstigere ziekten en slechtere resultaten. De SAFER-studie zal 100 zorgverleners inschrijven in het Royal Liverpool Hospital en de percentages van SARS-CoV-2-acquisitie en de dynamiek van pneumokokkenkolonisatie onderzoeken. De FASTER-studie zal 400 patiënten van de afdeling infectieziekten van het Royal Liverpool Hospital recruteren van wie wordt vermoed dat ze het coronavirus hebben. De recrutering van patiënten is al begonnen en er worden de komende maanden gegevens verwacht.

Een onafhankelijke, door onderzoekers geïnitieerde fase 2-studie voor het gebruik van tofacitinib, een orale januskinaseremmer (JAK-remmer), bij patiënten met een pneumonie gelinkt aan SARS-CoV-2 is gepland om later deze week in Italië van start te gaan. de studie wordt ondersteund door een Pfizer grant. Meer informatie over het onderzoek vindt u op clinicaltrials.gov.

Pfizer is ook in gesprek met andere instellingen over bijkomende studie met tofacitinib en mogelijke andere immuunmodulatoren in onze portfolio. Dit onderzoek is gebaseerd op de hypothese dat JAK-remming systemische en alveolaire ontsteking zou kunnen verminderen bij patiënten met COVID-19-gerelateerde longontsteking. Dit door remming van essentiële cytokinesignalering, die betrokken is bij immuungemedieerde ontstekingsreacties, die zouden kunnen leiden tot beschadiging van de longen. Als gevolg kan dit acute respiratory distress syndrome veroorzaken bij patiënten met COVID-19-gerelateerde longontsteking. Het is belangrijk om op te merken dat tofacitinib momenteel niet is goedgekeurd voor dit gebruik en niet mag worden gebruikt bij patiënten met een actieve ernstige infectie.

“Hoewel dit werk over het algemeen jaren kan duren, werken we eraan om kansen te vinden om waar mogelijk tijd te besparen en werken we parallel in plaats van lineair,” aldus Mikael Dolsten, Chief Scientific Officer en President, Worldwide Research, Development & Medical bij Pfizer. “Dat vereist een cruciale aanpak op meerdere fronten met een diepgaande samenwerking en partnerschap in het hele innovatie-ecosysteem van de gezondheidszorg – van de academische gemeenschap, sectorpartners, beleidsmakers en regelgevende instanties. In maart kondigden we aan dat we samenwerken met BioNTech om samen een mogelijk ‘first-in-class’, op mRNA gebaseerd COVID-19-vaccin te ontwikkelen. Een publieke dreiging zoals coronavirus-COVID-19 dwingt ieder van ons dringend onze middelen en expertise in te zetten om dit meest uitdagende moment in de medische geschiedenis van deze eeuw te overwinnen.”

Het bedrijf zal informatie uit zijn portfolio en nieuwe kandidaten blijven delen die nuttig zouden kunnen zijn voor de vele bedrijven en organisaties die snel oplossingen zoeken om deze ongeziene gezondheidscrisis te bestrijden.

Kennisgeving van Pfizer:

De informatie die in dit document verstrekt wordt, dateert van 9 april 2020. Pfizer verbindt er zich niet toe om toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht aan te passen als gevolg van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.

Deze release bevat toekomstgerichte informatie over de inspanningen van Pfizer om COVID-19 te bestrijden, met inbegrip van de mogelijke timing van de klinische proeven, de mogelijke beschikbaarheid van vaccins en het potentieel van de verschillende kandidaten die worden bestudeerd. Dit houdt aanzienlijke risico’s en onzekerheden in die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van deze die uitgedrukt of geïmpliceerd worden door dergelijke uitspraken. De risico’s en onzekerheden omvatten, onder meer, onzekerheden die inherent zijn aan onderzoek en ontwikkeling, met inbegrip van onzekerheden wat de resultaten van screening betreffen en het vermogen om te voldoen aan verwachte klinische eindpunten, begin- en/of einddata voor klinische studies, wettelijke indieningsdata, wettelijke goedkeuringsdata en/of lanceringsdata, evenals de mogelijkheid van ongunstige nieuwe klinische gegevens en verdere analyses van bestaande klinische gegevens; het risico dat de gegevens van de klinische studie door de regelgevende instanties verschillend worden geïnterpreteerd en beoordeeld; de vraag of de regelgevende instanties tevreden zullen zijn met de opzet en de resultaten van de klinische studies; of en wanneer in andere rechtsgebieden licentieaanvragen voor potentiële antivirale therapiëen kunnen worden ingediend; de vraag of en wanneer dergelijke aanvragen kunnen worden goedgekeurd door regelgevende instanties, wat zal afhangen van een groot aantal factoren, waaronder het bepalen of de voordelen van het product opwegen tegen de bekende risico's en het bepalen van de werkzaamheid van het product en, indien goedgekeurd; beslissingen van regelgevende instanties die van invloed zijn op de etikettering, productieprocessen, veiligheid en/of andere zaken die van invloed kunnen zijn op de beschikbaarheid of het commerciële potentieel of zulke producten; onzekerheden over productiecapaciteiten en ontwikkelingen door de concurrentie.

Een verdere beschrijving van de risico's en onzekerheden vindt u in het jaarverslag van Pfizer, Formulier 10-K voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2019 en in de daaropvolgende verslagen, Formulier 10-Q, met inbegrip van de delen daarvan met de titels "Risicofactoren" en "Toekomstgerichte informatie en factoren die toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden", alsook in de daaropvolgende verslagen, Formulier 8-K, die allemaal werden ingediend bij de Amerikaanse beurscommissie (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC) en beschikbaar zijn op www.sec.gov en www.pfizer.com.

 

Marie-Lise Verschelden

Communication Manager Pfizer Belgium

 

 

Over Pfizer België

Over Pfizer in België

Bij Pfizer wenden we wetenschap en onze wereldwijde middelen aan om de mensen behandelingen te kunnen bieden die hun leven verlengen en beduidend verbeteren. We streven ernaar om de norm te bepalen wat kwaliteit, veiligheid en toegevoegde waarde betreft bij het ontdekken, ontwikkelen en produceren van gezondheidsproducten, inclusief innovatieve geneesmiddelen en vaccins. Al meer dan 170 jaar willen we het verschil maken voor iedereen die op ons rekent.

Onder meer dankzij de expertise van het personeel en het academisch onderzoek van hoog niveau blijft Pfizer jaar na jaar investeren in België. Pfizer telt meer dan 4.000 werknemers in België. Pfizer heeft vier vestigingen in België waarmee het zijn Belgische en internationale activiteiten ondersteunt: in Anderlecht, waar de Pfizer Clinical Research Unit zich bevindt, in Elsene, het Belgische hoofdkwartier, in Puurs, één van de grootste productie- en verpakkingssites van Pfizer, en in Zaventem, met het internationaal Logistics Center.

 Meer informatie kan u vinden u op www.pfizer.comwww.pfizer.be en op Facebook en Twitter.


Disclaimer

De informatie in de nieuwsberichten in deze newsroom is correct en exact op de datum waarop het bericht gepubliceerd is. Pfizer behoudt zich het recht om nieuwsberichten aan te passen indien het dat nodig acht, maar verbindt zich er niet toe. Indien u de meest recente informatie wenst van Pfizer, vragen wij u contact op te nemen met onze communicatiedienst.

Contact