Pfizer schetst vijfpuntenplan voor de strijd tegen covid-19

Voorzitter en CEO Albert Bourla roept biofarmaceutische industrie op tot samenwerking om de wereldwijde pandemie te bestrijden

NEW YORK, 13 maart 2020— Pfizer heeft vandaag een vijfpuntenplan opgesteld waarin het de biofarmaceutische industrie oproept tot een ongekende samenwerking in de strijd tegen covid-19.

Dr. Albert Bourla, voorzitter en CEO, legde de volgende verklaring af:

“In deze verontrustende periode engageert Pfizer zich om al het mogelijke te doen om te reageren op de covid-19-pandemie. Veel bedrijven, waaronder Pfizer, werken aan de ontwikkeling van antivirale therapieën om besmette patiënten te helpen dit opkomende virus te bestrijden, evenals nieuwe vaccins om infecties te voorkomen en de verdere verspreiding van deze ziekte een halt toe te roepen. Pfizer werkt aan de ontwikkeling van onze eigen potentiële antivirale therapieën en werkt samen met BioNTech aan een mogelijk mRNA-vaccin tegen het coronavirus. We willen als één team in de hele sector samenwerken om al onze wetenschappelijke expertise, technische vaardigheden en productiecapaciteiten te benutten om deze groeiende crisis te bestrijden.” ​ 

Pfizer doet vijf beloftes die wetenschappers zullen helpen om sneller met therapieën en vaccins te komen om de mensheid te beschermen tegen deze escalerende pandemie en om de industrie een beter antwoord te helpen bieden op toekomstige wereldwijde gezondheidscrises.

1. Uitwisseling van tools en inzichten: terwijl er maar weinig bekend is over dit virus, werken velen aan de ontwikkeling van celgebaseerde tests, virale screening, serologische tests en translationele modellen om potentiële therapieën en vaccins te testen. Pfizer engageert zich om de vitale tools die we ontwikkelen beschikbaar te stellen op een ‘open source’-platform voor de bredere wetenschappelijke gemeenschap en om de gegevens en opgedane kennis in real time met andere bedrijven te delen, om zo therapieën en vaccins snel te kunnen toedienen aan patiënten.

2. ​ Onze mensen samenbrengen: menselijk kapitaal is onze meest waardevolle hulpbron. Pfizer heeft een SWAT-team samengesteld van onze toonaangevende virologen, biologen, chemici, clinici, epidemiologen, vaccinexperts, farmaceutische wetenschappers en andere belangrijke experts om zich uitsluitend te richten op de aanpak van deze pandemie. Dit team past zijn passie, engagement en expertise toe op één enkel domein: het ontdekkings- en ontwikkelingsproces versnellen zodat therapieën en vaccins zo snel mogelijk aan patiënten geleverd kunnen worden.

3. ​ Onze expertise toepassen op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling: veel kleinere biotech-bedrijven screenen samenstellingen of bestaande therapieën op activiteiten tegen het virus dat covid-19 veroorzaakt, maar sommige bedrijven missen ervaring in het laatste ontwikkelingsstadium en in het interpreteren van de complexe regelgevende systemen. Pfizer engageert zich om onze expertise op het vlak van klinische ontwikkeling en regelgeving te delen om de meest veelbelovende kandidaten te ondersteunen die deze bedrijven naar voren brengen.

4. ​ Onze productiecapaciteiten aanbieden: zodra een therapie of vaccin is goedgekeurd, moet die snel worden afgestemd op de behoefte en wereldwijd worden ingezet om een einde te maken aan deze pandemie. ​ Als een van de grootste producenten van vaccins en therapieën engageert Pfizer zich om eventuele overtollige productiecapaciteit te benutten en de productie mogelijk te verschuiven om anderen te helpen deze levensreddende doorbraken zo snel mogelijk tot bij de patiënten te krijgen.

5. ​ Verbetering van de snelle reactie in de toekomst: om toekomstige wereldwijde gezondheidsbedreigingen aan te pakken, richt Pfizer zich tot federale instanties zoals NIH, NIAID en CDC om een sectoroverschrijdend team van wetenschappers, clinici en technici op te richten dat onmiddellijk actie kan ondernemen wanneer zich toekomstige epidemieën voordoen.

“In de laatste jaren heeft de biofarmaceutische industrie enkele van de meest impactvolle medische doorbraken opgeleverd, van therapieën voor hiv en kanker, die miljoenen levens hebben verlengd, tot nieuwe gentherapieën die genezende resultaten boeken voor enkele van de meest verwoestende zeldzame ziekten”, aldus Albert Bourla. “Pfizer roept alle leden van het innovatie-ecosysteem – van grote farmaceutische bedrijven tot de kleinste biotechbedrijven, van overheidsinstanties tot academische instellingen – op om samen te werken bij het aanpakken van deze verschrikkelijke crisis. Met onze gezamenlijke inspanningen weten we dat er geen gezondheidsprobleem is dat we niet kunnen overwinnen.”

###

Kennisgeving: de informatie die in dit document verstrekt wordt, dateert van 13 maart 2020. Pfizer verbindt er zich niet toe om toekomstgerichte verklaringen in dit communiqué aan te passen als gevolg van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.

Deze release bevat toekomstgerichte informatie over de inspanningen van Pfizer om covid-19 te bestrijden, wat aanzienlijke risico’s en onzekerheden met zich meebrengt die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die door dergelijke verklaringen worden geuit of geïmpliceerd. Risico’s en onzekerheden omvatten onder meer de onzekerheden die inherent zijn aan onderzoek en ontwikkeling, met inbegrip van onzekerheden met betrekking tot de resultaten van screening en het vermogen om te voldoen aan verwachte klinische eindpunten, begin- en/of voltooiingsdata voor onze klinische studies, indieningsdata van regelgevende instanties, goedkeuringsdata en/of lanceringsdata van regelgevende instanties, alsook de mogelijkheid van ongunstige preklinische of klinische gegevens; het risico dat de gegevens van de klinische studies anders worden geïnterpreteerd en beoordeeld door regelgevende instanties; of regelgevende instanties tevreden zullen zijn met het opzet en de resultaten van onze klinische studies; of en wanneer geneesmiddelenaanvragen voor mogelijke antivirale verbindingen kunnen worden ingediend of goedgekeurd in welk rechtsgebied dan ook, wat zal afhangen van talloze factoren, waaronder de bepaling of de voordelen van het product opwegen tegen de bekende risico’s en de bepaling van de werkzaamheid van het product; beslissingen van regelgevende instanties die invloed kunnen hebben op de labeling, productieprocessen, veiligheid en/of andere zaken die de beschikbaarheid of commerciële mogelijkheden van dergelijke producten kunnen beïnvloeden; onze productiecapaciteiten; en ontwikkelingen van de concurrentie. Een verdere beschrijving van de risico's en onzekerheden vindt u in het jaarverslag van Pfizer, Formulier 10-K voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2019 en in de daaropvolgende verslagen, Formulier 10-Q, met inbegrip van de delen daarvan met de titels "Risicofactoren" en "Toekomstgerichte informatie en factoren die toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden", alsook in de daaropvolgende verslagen, Formulier 8-K, die allemaal werden ingediend bij de Amerikaanse beurscommissie (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC) en beschikbaar zijn op www.sec.gov en www.pfizer.com.

Marie-Lise Verschelden

Communication Manager Pfizer Belgium

 

Over Pfizer België

Over Pfizer in België

Bij Pfizer wenden we wetenschap en onze wereldwijde middelen aan om de mensen behandelingen te kunnen bieden die hun leven verlengen en beduidend verbeteren. We streven ernaar om de norm te bepalen wat kwaliteit, veiligheid en toegevoegde waarde betreft bij het ontdekken, ontwikkelen en produceren van gezondheidsproducten, inclusief innovatieve geneesmiddelen en vaccins. Al meer dan 170 jaar willen we het verschil maken voor iedereen die op ons rekent.

Onder meer dankzij de expertise van het personeel en het academisch onderzoek van hoog niveau blijft Pfizer jaar na jaar investeren in België. Pfizer telt meer dan 4.000 werknemers in België. Pfizer heeft vier vestigingen in België waarmee het zijn Belgische en internationale activiteiten ondersteunt: in Anderlecht, waar de Pfizer Clinical Research Unit zich bevindt, in Elsene, het Belgische hoofdkwartier, in Puurs, één van de grootste productie- en verpakkingssites van Pfizer, en in Zaventem, met het internationaal Logistics Center.

 Meer informatie kan u vinden u op www.pfizer.comwww.pfizer.be en op Facebook en Twitter.


Disclaimer

De informatie in de nieuwsberichten in deze newsroom is correct en exact op de datum waarop het bericht gepubliceerd is. Pfizer behoudt zich het recht om nieuwsberichten aan te passen indien het dat nodig acht, maar verbindt zich er niet toe. Indien u de meest recente informatie wenst van Pfizer, vragen wij u contact op te nemen met onze communicatiedienst.

Contact