Vaccinatie bij zwangere vrouwen : bijna 1 op de 7 betrokken vrouwen is niet op de hoogte van de aanbevolen vaccins tijdens de zwangerschap om hun baby vanaf de geboorte te helpen beschermen1

Volgens de resultaten van een onderzoek in opdracht van Pfizer is 15% van de vrouwen in België die zwanger zijn, vrouwen met een baby jonger dan 6 maanden of met een kinderwens, niet op de hoogte van de vaccins die ze tijdens de zwangerschap kunnen krijgen om hun baby vanaf de geboorte te helpen beschermen. 1

  • Eén vrouw op de vier laat zich niet vaccineren tegen kinkhoest, ondanks het feit dat het aantal gevallen van de ziekte in ons land toeneemt.
  • Er zijn significante verschillen tussen Franstalige en Nederlandstalige vrouwen.
  • Het opleidingsniveau heeft een gunstige invloed op de houding van vrouwen tegenover vaccinatie.

Zowel de zwangerschap als de eerste levensmaanden zijn periodes waarin het immuunsysteem zeer kwetsbaar is. In België worden momenteel vijf vaccins aanbevolen door de Hoge Gezondheidsraad tijdens de zwangerschap2,3,4: vaccins tegen tetanus, kinkhoest, RSV, griep en COVID-19. De vaccins tegen griep en COVID-19 kunnen zowel de zwangere moeder als haar baby vanaf de geboorte helpen beschermen2,3, terwijl de vaccins tegen kinkhoest en RSV (het virus dat voornamelijk bronchiolitis veroorzaakt bij zeer jonge kinderen) bedoeld zijn om de zuigeling te helpen beschermen vanaf de eerste levensdagen.2,4

Volgens de resultaten van een recent onderzoek wist 15% van de ondervraagde vrouwen niet dat er vaccins bestaan die ze tijdens de zwangerschap kunnen krijgen om hun baby te helpen beschermen vanaf de geboorte.1

Het onderzoek toont ook aan dat 24% van de ondervraagde vrouwen aangeeft dat ze niet waren of ​ zouden worden ingeënt tegen kinkhoest, ondanks het feit dat het aantal gevallen opnieuw is toegenomen5. 53% van de vrouwen zei dat ze tijdens hun zwangerschap gevaccineerd waren of zouden worden tegen griep, 47% tegen COVID-19 en 58% van de ondervraagden zei dat ze voorstander waren van vaccinatie tegen RSV,1 dat wereldwijd de op één na belangrijkste doodsoorzaak is bij baby’s jonger dan één jaar.4

Over het algemeen zijn Nederlandstaligen meer voorstander van vaccinatie van de moeder om baby's te helpen beschermen. 71% van hen is positief of zeer positief, tegenover 58% van de Franstaligen.1

Bovendien is het zo dat hoe hoger het opleidingsniveau van vrouwen, hoe gunstiger ze staan tegenover vaccinatie van de moeders om de baby te helpen beschermen. Zo stond bijna drie vierde van de vrouwen die hoger onderwijs volgden positief of zeer positief tegenover het idee, vergeleken met 49% die hoogstens lager secundair onderwijs volgden.1

Angst en informatiebronnen ​

Hoewel 69% van de ondervraagde vrouwen zei dat ze het advies van hun gynaecoloog opvolgden, toonde het onderzoek ook aan dat angst een rol speelt in de manier waarop ze informatie zoeken. Vrouwen die niet bijzonder angstig waren voor vaccinatie tijdens de zwangerschap zochten vaker informatie via 'institutionele' websites, zoals Kind&Gezin (72% van de vrouwen die niet bijzonder angstig waren voor vaccinatie tegenover 49% van de vrouwen die zeer angstig waren).

Matige tot zeer angstige vrouwen daarentegen halen meer informatie van Facebook (35% van de zeer angstige vrouwen en 22% van de matig angstige vrouwen tegenover 10% van de vrouwen die niet angstig zijn), Instagram ( respectievelijk 23% en 19% tegenover 12%) en blogs (respectievelijk 26% en 16% tegenover 14%).1

 

"Dit onderzoek bevestigt dat er nog veel moet worden gedaan om uit te leggen welke gevaren infectieziekten met zich meebrengen en welke effectieve middelen we tot onze beschikking hebben om de meest kwetsbaren te beschermen, te beginnen met zwangere vrouwen en hun ongeboren kinderen". - Professor Michel Goldman, emeritus hoogleraar immunologie, lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde, België.

 

Ter herinnering: wanneer de moeder tijdens de zwangerschap wordt gevaccineerd, maakt ze antilichamen aan. Deze kunnen worden overgedragen op de baby via de placenta en borstvoeding. Op deze manier kan de baby vanaf de geboorte beschermd worden tegen bepaalde infectieziekten totdat de routinevaccinatie van het kind begint.6

Over het onderzoek

De enquête over gezondheid en vaccinatie tijdens de zwangerschap werd online uitgevoerd in België door het onafhankelijke onderzoeksbureau Indiville tussen 29 november 2023 en 9 januari 2024 bij 745 vrouwen die zwanger waren, vrouwen met een kind jonger dan 6 maanden of vrouwen met een kinderwens.

 

Maart 2024 - 240275

Marie-Lise Verschelden

Communication Manager Pfizer Belgium

 

Referencies

 

  1. Onderzoek Indiville over vaccinatie tijdens de zwangerschap bij vrouwen met een kind jonger dan 6 maanden, zwangere vrouwen of vrouwen met een kinderwens. Pfizer data on file. Januari 2024.
  2. Hoge Gezondheidsraad. Immunisatie tijdens de zwangerschap : Belgische richtlijnen. Brussel : HGR ; 2020. Advies 8754 - https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20201106_hgr-8754_immunisatie_tijdens_de_zwangerschap_vweb.pdf
  3. Hoge Gezondheidsraad. COVID-19-vaccinatie – Vaccinatiestrategie voor de Belgische bevolking voor 2023-2024. Brussel: HGR; 2023. Advies nr. 9766 https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20230927_hgr-9766_covid-19_vaccinatie_2023-2024_vweb_0.pdf
  4. Hoge Gezondheidsraad. Preventieve strategieën tegen RSV bij kinderen. Brussel:HGR; 2023. Advies nr. 9760 https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20231222_hgr-9760_advies_rsv_kinderen_vweb.pdf
  5. https://www.vlaanderen.be/departement-zorg/stijgende-circulatie-van-kinkhoest-vooral-in-antwerpen-en-vlaams-brabant. Last accessed on March 18, 2024.
  6. Faucette A, et al. Immunization of pregnant women: Future of early infant protection. Hum Vaccin Immunother. 2015;11(11):2549-2555. doi:10.1080/21645515.2015.1070984.

 

 

 

 

 

Over Pfizer België

Over Pfizer in België

Bij Pfizer wenden we wetenschap en onze wereldwijde middelen aan om de mensen behandelingen te kunnen bieden die hun leven verlengen en beduidend verbeteren. We streven ernaar om de norm te bepalen wat kwaliteit, veiligheid en toegevoegde waarde betreft bij het ontdekken, ontwikkelen en produceren van gezondheidsproducten, inclusief innovatieve geneesmiddelen en vaccins. Al meer dan 170 jaar willen we het verschil maken voor iedereen die op ons rekent.

Onder meer dankzij de expertise van het personeel en het academisch onderzoek van hoog niveau blijft Pfizer jaar na jaar investeren in België. Pfizer telt meer dan 4.000 werknemers in België. Pfizer heeft vier vestigingen in België waarmee het zijn Belgische en internationale activiteiten ondersteunt: in Anderlecht, waar de Pfizer Clinical Research Unit zich bevindt, in Elsene, het Belgische hoofdkwartier, in Puurs, één van de grootste productie- en verpakkingssites van Pfizer, en in Zaventem, met het internationaal Logistics Center.

 Meer informatie kan u vinden u op www.pfizer.comwww.pfizer.be en op Facebook en Twitter.


Disclaimer

De informatie in de nieuwsberichten in deze newsroom is correct en exact op de datum waarop het bericht gepubliceerd is. Pfizer behoudt zich het recht om nieuwsberichten aan te passen indien het dat nodig acht, maar verbindt zich er niet toe. Indien u de meest recente informatie wenst van Pfizer, vragen wij u contact op te nemen met onze communicatiedienst.

Neem contact op met