Werelddag zonder tabak: 70 ziekenhuizen openen hun deuren voor de rokers

Rokers hebben bijna 3 keer meer kans om te stoppen met roken met een aangepaste behandeling en de hulp van een zorgverlener

Brussel, 8 mei 2017 – Ter gelegenheid van de Werelddag zonder tabak op 31 mei, openen 70 ziekenhuizen hun deuren voor de 23% rokers 1 in België. Het is het 8e opeenvolgende jaar dat rokers verschillende sensibiliserende testen en advies van professionals uit de gezondheidszorg via dit initiatief aangeboden krijgen. Deze gezamenlijke inspanning heeft slechts één doel: een complete rookstop promoten en rokers die ervoor gaan, helpen tijdens dit proces. Na deze testen te hebben afgelegd, ontvangt iedere roker een gepersonaliseerd paspoort en wordt hij of zij aangemoedigd om een professionele zorgverlener te raadplegen om de resultaten te overlopen. Tevens worden mogelijke hulp en ondersteuning bij het stoppen met roken besproken. ​ Een studie heeft aangetoond dat pharmacotherapie gecombineerd met de juiste ondersteuning van een zorgverlener bijna 3 keer effectiever is dan stoppen zonder hulp1. 97% van de rokers die op zichzelf proberen te stoppen met roken hervallen na minder dan een jaar 2. De lijst van deelnemende ziekenhuizen staat op www.dagzondertabak.be. Dit initiatief wordt georganiseerd met de steun van het farmaceutische bedrijf Pfizer.

23% van de Belgen2 rookt en 64% van de rokers wenst te stoppen1 . Deze sensibiliseringsactie in de Belgische ziekenhuizen kent ieder jaar veel succes, met een gemiddelde van 50 tot 100 rokende bezoekers per ziekenhuis 2. Eén roker op vijf is van plan om te stoppen na het uitvoeren van de sensibiliserende testen. En hiervan maakt één roker op vier onmiddellijk een afspraak met een gezondheidswerker. « Ik geloof er rotsvast in dat dergelijke initiatieven op langere termijn helpen om de motivatie van een hele grote groep mensen/rokers aan te scherpen en er op die manier voor te zorgen dat een deel ervan zich uiteindelijk zullen aangesproken voelen om de stap naar gedragsverandering (rookstop) te zetten. Op die manier sluit dit aan bij theorieën in verband met gedragsverandering, die stellen dat gedragsverandering en motivatie tot gedragsverandering een proces is dat zich kan uitspreiden over langere termijn, en kan gestimuleerd worden door allerlei evenementen en gebeurtenissen », zegt professor Hedwig Boudrez, psycholoog-tabakoloog bij UGent.

Stoppen met roken is een complex proces en vormt een grote uitdaging voor rokers, maar ook voor professionele zorgverleners die een cruciale rol spelen hierin. Er zijn namelijk maar weinig rokers die spontaan een professionele zorgverlener raadplegen en de hulp vragen die nodig is om te stoppen met roken. Nochtans heeft een studie aangetoond dat pharmacotherapie gecombineerd met de juiste ondersteuning van een zorgverlener bijna 3 keer effectiever is dan stoppen zonder hulp1. 97% van de rokers die op zichzelf proberen te stoppen met roken hervallen na minder dan een jaar3. Dit initiatief wijst nogmaals op de belangrijke rol van de professionele zorgverlener in algemene zorg en ondersteuning (therapeutisch en psychologisch) om de roker te kunnen ondersteunen in zijn volledig rookstopproces. « De beste resultaten van rookstop worden bereikt door een combinatie van de gepaste farmacotherapie en deskundige begeleiding. De reden daarvoor is dat roken een verslaving is die zowel neurofysiologische, gedragsmatige als psychologische componenten bevat. Deze worden het best opgevangen door de genoemde combinatie », zegt prof. dr. Hedwig Boudrez.

Dit jaar bieden deelnemende ziekenhuizen verschillende tests voor rokers aan, evenals advies van gezondheidswerkers, zoals:

  • Een evaluatie van de nicotineverslaving (Fagerströmtest *). Enkele vragen volstaan om de fysieke afhankelijkheid van nicotine te kennen en om meer te weten over de gewoontes van de roker. Hoeveel sigaretten rookt u per dag, hoe snel na het opstaan rookt u, …?
  • De meting van het koolstofmonoxidegehalte (giftig gas - gevormd tijdens de verbranding van de sigaret) in de longen. Om deze meting uit te voeren, moet de roker zijn adem gedurende 15 seconden inhouden alvorens in een klein apparaat te blazen. De resultaten worden gemeten in PPM (parts per million) en worden ter plaatse door de gezondheidsspecialist ontleed.
  • De bepaling van de werkelijke leeftijd van de longen. Ook hier moet de roker in een klein apparaat blazen dat de meting uitvoert. Deze test kan behoorlijk confronterend zijn. Een roker van 40 jaar oud bijvoorbeeld, kan ontdekken dat hij of zij de longen van een 60-jarige heeft.

 « Blijvende sensibiliseringscampagnes zoals de Werelddag zonder Tabak zijn nog steeds enorm belangrijk om enerzijds te wijzen op de blijvende, vaak nog geminimaliseerde gevaren van roken en anderzijds om te tonen dat rook stop daadwerkelijk mogelijk is mits goede informatie, begeleiding en bij voorkeur medicamenteuze ondersteuning. Traditioneel zijn er enkele piekmomenten in het jaar waarop goede voornemens worden gemaakt, bvb net na Nieuwjaar. Initiatieven als deze bieden rokers de mogelijkheid om hun drempelvrees te overwinnen en concrete rook stop plannen te maken. Het is ook een goed moment dat de samenhorigheid illustreert van de verschillende organisaties die hun best doen om een rookvrije samenleving te bekomen oa. Kom op tegen Kanker, Stichting tegen kanker, VRGT, Vigez enz… Het laat ons ook toe politici op hun verantwoordelijkheid in deze te wijzen en te vragen voor nog beter uitgebouwde (en gefinancierde) rookstopbegeleiding door getrainde professionals », zegt Dr Marc Meysman, Pneumoloog bij UZ Brussel.

* De Fagerstrom-Verslavingstest wordt overgenomen met de toestemming van Professor Karl Fagerstrom


31 mei, praktisch

De lijst van deelnemende ziekenhuizen met de datum van de activiteiten staat op www.dagzondertabak.be. Ter plaatse zal de actie goed zichtbaar zijn dankzij de welkomststanden. Het is aangeraden om het betreffende ziekenhuis te contacteren voor de exacte datum en schema van activiteiten.


Referenties

[1] Kotz D, Addiction 2014; 109(3): 491-9.

[2] Deze informatie, een extract van de European Health Interview Survey (EHIS), is uitgegeven door Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7762296/3-07122016-AP-EN.pdf/e6cf7fd2-06a5-45ba-8385-991bccef54fd

[3] Hughes JR. New Treatments for Smoking Cessation. CA Cancer J Clin. 2000; 50: 143 – 151

[4] GfK 2015 | Stichting tegen Kanker – Rookgedrag in België 2015

[5] Volgens een enquête gedaan in 2015 bij sommige deelnemende ziekenhuizen


Over Pfizer 

Pfizer België/Luxemburg wil bijdragen tot een betere gezondheid en welzijn van iedereen in elke fase van het leven. Samen met de overheid en andere gezondheidspartners, werken we aan een kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg. Daarvoor heeft Pfizer een sterk productportfolio dat zowel preventie als behandeling en genezing van ziekten in een brede waaier van therapeutische domeinen brengt. Daarnaast heeft Pfizer een solide pipeline van veelbelovende, nieuwe producten die het potentieel hebben om de strijd aan te gaan met ziekten die vandaag ons wereldbeeld bepalen.


 

 

 

 

 

Over Pfizer België

Over Pfizer in België

Bij Pfizer wenden we wetenschap en onze wereldwijde middelen aan om de mensen behandelingen te kunnen bieden die hun leven verlengen en beduidend verbeteren. We streven ernaar om de norm te bepalen wat kwaliteit, veiligheid en toegevoegde waarde betreft bij het ontdekken, ontwikkelen en produceren van gezondheidsproducten, inclusief innovatieve geneesmiddelen en vaccins. Al meer dan 170 jaar willen we het verschil maken voor iedereen die op ons rekent.

Onder meer dankzij de expertise van het personeel en het academisch onderzoek van hoog niveau blijft Pfizer jaar na jaar investeren in België. Pfizer telt meer dan 4.000 werknemers in België. Pfizer heeft vier vestigingen in België waarmee het zijn Belgische en internationale activiteiten ondersteunt: in Anderlecht, waar de Pfizer Clinical Research Unit zich bevindt, in Elsene, het Belgische hoofdkwartier, in Puurs, één van de grootste productie- en verpakkingssites van Pfizer, en in Zaventem, met het internationaal Logistics Center.

 Meer informatie kan u vinden u op www.pfizer.comwww.pfizer.be en op Facebook en Twitter.


Disclaimer

De informatie in de nieuwsberichten in deze newsroom is correct en exact op de datum waarop het bericht gepubliceerd is. Pfizer behoudt zich het recht om nieuwsberichten aan te passen indien het dat nodig acht, maar verbindt zich er niet toe. Indien u de meest recente informatie wenst van Pfizer, vragen wij u contact op te nemen met onze communicatiedienst.

Neem contact op met