Pfizer Clinical Research Unit in Brussel viert 30 jaar topprestaties in klinisch onderzoek

Eén van de twee interne centra van Pfizer wereldwijd, gespecialiseerd in Fase 1 klinische studies

[België, Pfizer, 09 november 2022] Vandaag is het de 30e verjaardag van de in Brussel gevestigde Pfizer Clinical Research Unit (PCRU) - een eenheid die het hoogste niveau van Fase 1 klinische studies nastreeft. Meer dan 600 Fase 1 klinische studies die in dit ultramoderne onderzoekscentrum zijn uitgevoerd, hebben geleid tot de ontwikkeling van enkele tientallen innovatieve geneesmiddelen, waaronder een behandeling voor COVID-19.

“We zijn bijzonder trots op het buitengewone en innovatieve werk dat de afgelopen 30 jaar in de PCRU heeft plaatsgevonden, en op het baanbrekend werk waaraan ons onderzoek heeft bijgedragen. Fase 1 klinische studies zijn essentieel om de veiligheid van een experimenteel geneesmiddel te beoordelen, evenals de wisselwerking van het geneesmiddel met het lichaam. De informatie die dit oplevert is essentieel en vormt de basis voor alle toekomstige fasen, voordat het geneesmiddel mogelijk beschikbaar wordt gesteld voor patiënten. Ongeveer 80% van de inhoud van de bijsluiter is gebaseerd op de resultaten van Fase 1 klinische studies", aldus Dr. Josué Mfopou Kunjom, directeur Klinische Operaties van de PCRU.

Op 9 november 1992 opende Pfizer een ultramodern onderzoekscentrum voor Fase 1 klinisch onderzoek in Brussel, op de ULB Erasmus campus. Vandaag zijn de Pfizer Clinical Research Unit (PCRU) in Brussel en zijn tegenhanger in New Haven (VS, CT) de enige twee Pfizer-centra ter wereld voor interne Fase 1 klinische studies. Deze zijn van cruciaal belang aangezien een groot deel van hun activiteiten betrekking heeft op potentiële nieuwe geneesmiddelen die na laboratoriumproeven voor het eerst aan mensen worden toegediend.

De PCRU studies hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van talrijke innovatieve geneesmiddelen tegen kanker, ontstekingsziekten, besmettelijke ziekten, stofwisselingsziekten en zelfs zeldzame ziekten, en zo tot de verbetering van de levenskwaliteit van patiënten over de hele wereld. Om deze studies goed te kunnen uitvoeren, is het centrum in de loop der jaren gestaag gegroeid: de PCRU Brussel is sinds de opening van 8 naar bijna 90 personeelsleden gegaan, en bestaat vandaag uit artsen, apothekers, verpleegkundigen, diverse technici, etc. Ook het aantal deelnemers groeide enorm de afgelopen jaren: van slechts enkelen in het begin, tot meer dan 8000 actieve deelnemers vandaag. Daarnaast opende de PCRU in 2017 een vestiging in Hasselt, in samenwerking met het Jessa Ziekenhuis. Deze satellieteenheid geeft deelnemers uit deze grensregio de mogelijkheid om voor selectie of controle naar Hasselt te komen in plaats van naar Brussel, wat ook ​ helpt voor de werving van nieuwe deelnemers.

De bijdrage van de Belgische PCRU in de strijd tegen COVID-19

De in de PCRU uitgevoerde klinische studies bestrijken veel verschillende ziekten en aandoeningen, waaronder HIV, kanker en pijn. Onlangs heeft het centrum ook een bijdrage geleverd aan één van de grootste volksgezondheidsuitdagingen van onze tijd. De Belgische PCRU is namelijk samen met de PCRU in New Haven, VS, betrokken geweest bij verschillende klinische studies naar de potentiële behandeling van SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt. Die behandeling is nu goedgekeurd en beschikbaar voor een groep patiënten.

"België had al naam gemaakt in de strijd tegen COVID-19 met de productie van het eerste vaccin tegen het SARS-CoV-2 virus bij Pfizer Puurs en de wereldwijde distributie ervan. Wij zijn er trots op dat ons land ook zijn positie als leider in klinische studies heeft kunnen bevestigen en heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een behandeling via orale weg van COVID-19 door Pfizer. Wij danken alle deelnemers aan de klinische studies in de PCRU in Brussel, met als gemeenschappelijke doel om deze innovatieve behandelingen te ontwikkelen", aldus Dr. Isabelle Huyghe, medisch en wetenschappelijk adviseur van de PCRU.

Noot voor de redactie

Wie kan deelnemen aan klinische studies van Fase 1?

Er bestaan veel soorten klinische studies die allemaal verschillende gezondheidsaspecten beoordelen bij mensen met verschillende achtergronden en met verschillende aandoeningen. ​ Voor elke klinische studie zijn er specifieke criteria voor deelnemers om in aanmerking te komen. Bij de meeste klinische studies van Fase 1 zijn de deelnemers "gezond", d.w.z. gezonde mensen die geen chronische ziekte hebben, in het verleden geen ernstige ziekte hebben gehad, en geen medicijnen gebruiken.

"Ik heb altijd veel bewondering voor het enthousiasme van de deelnemers aan onze klinische studies. Wij beschouwen de deelnemers als echte onderzoekspartners omdat zonder hen de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen eenvoudigweg niet mogelijk zou zijn. Het is echt een ongelooflijke menselijke ervaring", aldus Dr. Isabelle Huyghe, medisch en wetenschappelijk adviseur bij PCRU.

Momenteel bevat de database van Pfizer meer dan 8.000 gezonde, actieve deelnemers in de leeftijdscategorie 18-55 jaar, waarvan de meerderheid mannen zijn. Aangezien de vraag naar klinische studies elk jaar blijft toenemen, is er een groeiende behoefte aan extra deelnemers.

België in het hart van klinische studies

Op het gebied van het aantal klinische studies per hoofd van de bevolking in Europa, neemt België sinds 2012 afwisselend de tweede of derde plaats in. Deze koploperspositie dankt ons land aan de lange en rijke expertise van zowel de bevoegde autoriteiten als van de onderzoekseenheden in dit domein die kunnen rekenen op ervaren onderzoekers en uitstekend medisch personeel.

Deze positie is het resultaat van voortdurende investeringen. Ons land wil ook alles in het werk stellen om deze plaats te behouden. Op initiatief van premier Alexander De Croo hebben de Belgische regering, de academische wereld en de gezondheids- en biotechnologische industrie daarom in oktober een gezamenlijk engagementscharter ondertekend dat de positie van België in de biofarma verder moet versterken.

"De PCRU investeert voortdurend in innovatie in klinisch onderzoek. Samenwerken met andere partners is een doeltreffende manier om de ontwikkeling van veilige en effectieve geneesmiddelen, die patiënten echt nodig hebben, te versnellen. Het initiatief van de regering wordt zeer gewaardeerd en wij zullen onze expertise inzetten om dit doel te bereiken", zegt Anna Colzi,Vice-President en Head of Global PCRU.

Meer informatie over de lopende klinische studies is beschikbaar op de website van de PCRU: https://www.brusselscru.com/nl

 

 

 

Over Pfizer België

Over Pfizer in België

Bij Pfizer wenden we wetenschap en onze wereldwijde middelen aan om de mensen behandelingen te kunnen bieden die hun leven verlengen en beduidend verbeteren. We streven ernaar om de norm te bepalen wat kwaliteit, veiligheid en toegevoegde waarde betreft bij het ontdekken, ontwikkelen en produceren van gezondheidsproducten, inclusief innovatieve geneesmiddelen en vaccins. Al meer dan 170 jaar willen we het verschil maken voor iedereen die op ons rekent.

Onder meer dankzij de expertise van het personeel en het academisch onderzoek van hoog niveau blijft Pfizer jaar na jaar investeren in België. Pfizer telt meer dan 4.000 werknemers in België. Pfizer heeft vier vestigingen in België waarmee het zijn Belgische en internationale activiteiten ondersteunt: in Anderlecht, waar de Pfizer Clinical Research Unit zich bevindt, in Elsene, het Belgische hoofdkwartier, in Puurs, één van de grootste productie- en verpakkingssites van Pfizer, en in Zaventem, met het internationaal Logistics Center.

 Meer informatie kan u vinden u op www.pfizer.comwww.pfizer.be en op Facebook en Twitter.


Disclaimer

De informatie in de nieuwsberichten in deze newsroom is correct en exact op de datum waarop het bericht gepubliceerd is. Pfizer behoudt zich het recht om nieuwsberichten aan te passen indien het dat nodig acht, maar verbindt zich er niet toe. Indien u de meest recente informatie wenst van Pfizer, vragen wij u contact op te nemen met onze communicatiedienst.

Contact